Nota Bodembeheer

U bevindt zich hier: Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Bodembeheer en grondverzet » Nota Bodembeheer

Nota Bodembeheer

Op 7 juli 2011 heeft de Raad van Roermond de Nota bodembeheer regio Maas & Roer, gedeelte Roermond inclusief bodemkwaliteitskaart vastgesteld.

Logo Nota Bodembeheer Maas & RoerIn de Nota is het bodembeleid van de gemeente beschreven. De Nota is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Maasgouw, Beesel en Leudal. Aanleiding voor het formuleren van nieuw bodembeleid is de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit in 2008.

De doelstelling van de gemeente is om hergebruik van gebiedseigen grond te stimuleren en de (gewenste) bodemkwaliteit af te stemmen op de bodemfunctie. Dit sluit aan op de doelstellingen uit het Milieubeleidsplan gemeente Roermond 2008-2011.

De Nota geeft naast een uitwerking van het Besluit bodemkwaliteit ook op eenduidige wijze invulling aan het gemeentelijke bodembeleid (meersporenbeleid), waarin de bodemdoelstellingen binnen de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Woningwet (Ww), de Wet bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) gelijk zijn.

Een aantal onderdelen van de Nota zijn op deze site uitgewerkt:

Voor overige bodemregelgeving binnen de gemeente Roermond wordt verwezen naar de Nota: