Alarmering bij rampen en calamiteiten

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Contact, routebeschrijving en openingstijden » Rampen en calamiteiten

Alarmering bij rampen en calamiteiten

U kunt zich, net als de gemeente, voorbereiden op een ramp. Zo geeft de risicokaart inzicht in de risico's die u loopt in uw omgeving en kunt u de hulpdiensten leren kennen. Daarnaast is het ook belangrijk te weten wat u moet doen wanneer zich een ramp of calamiteit voordoet.

Voorbereiden op noodsituaties

Er kunnen zich in Nederland verschillende soorten noodsituaties voordoen. Het is handig om in deze situaties te weten hoe u het beste kunt handelen. Op deze site van de Rijksoverheid, www.nederlandveilig.nl/noodsituaties , vindt u hierover alle informatie. 

Als de sirene gaat...

Iedere eerste maandag van de maand om 12:00 uur precies worden de sirenes getest. Gaat de sirene op een ander moment, ga dan naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan op de regionale zender L1. L1 vindt u in Roermond op de volgende frequenties:

  • L1 Radio vindt u op etherfrequentie 100.3 FM (zendmast Roermond)
  • L1 TV vindt u in het kabelnetwerk op kanaal 23+ of 488.00 MHz (Ziggo)
  • L1 teletekst pagina 112 is de officiële rampenpagina van de provincie Limburg 

Brandweer

Voor spoedmeldingen belt u het landelijke alarmnummer 112. Overige hulpaanvragen kunt u melden aan de regionale meldkamer van de Veiligheidsregio Limburg-Noord via 088 - 119 00 00. Beide telefoonnummers zijn 24 uur per dag bereikbaar. Kijk voor meer informatie op de website van de brandweer Limburg-Noord: www.brandweerln.nl.

Brandweerkazerne Roermond
Minderbroederssingel 36
6041 KK Roermond
Telefoon: 088 - 119 05 00

Inzicht in risico's

De Risicokaart is een hulpmiddel om u inzicht te geven in de risico’s in uw woon- of werkomgeving"

Rampenplan gemeente Roermond

'Rampen vallen niet te plannen, voorbereidingen wel’, daarom zijn de hulpverleningsdiensten en de gemeente Roermond verplicht zich goed voor te bereiden op het bestrijden van een ramp en het zo snel en effectief mogelijk hulp bieden aan de slachtoffers.

Roermond kent de volgende risico’s: brandbare/explosieve stoffen in de open lucht, branden in grote gebouwen, paniek in menigten (evenementen), grootschalige orde verstoringen, uitbraak (dier)ziektes en overstromingen. Voor deze risico’s worden maatregelen genomen, maatregelen om rampen en zware te voorkomen, maar ook om de gevolgen van een ramp of zwaar ongeval te beperken. Een van deze maatregelen is het opstellen van plannen waarin het optreden van de hulpdiensten en gemeente bij rampen en zware ongevallen wordt omschreven.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

De Veiligheidsregio is het samenwerkingsverband tussen de politie Limburg-Noord, brandweer Limburg-Noord, GHOR Limburg-Noord, de gemeenten in de regio en bijvoorbeeld defensie. De Veiligheidsregio Limburg-Noord verzorgt de multi disciplinaire coördinatie op en tijdens de rampenbestrijding.

Melden calamiteiten en geweldsincidenten voor aanbieders van Jeugdhulp en Wmo Midden-Limburg

Conform de Wmo 2015 en Jeugdwet moet de dienstverlener melding doen van iedere calamiteit die, en geweld dat bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden. Voor Wmo moet de melding bij de gemeente plaatsvinden, voor Jeugdhulp bij zowel de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als bij de gemeente. Voor meer informatie hierover en/of voor het doen van een melding via het meldingsformulier, klik op deze link.