Doelen Om! programma

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Projecten in Roermond » Roermond Om! » Om! » Doelen Om! programma

Doelen Om! programma

De doelen van het Om! programma:

  • Mensen en organisaties informeren over de veranderende rol van de gemeente, taken en verantwoordelijkheden van de gemeente binnen het sociale domein (jeugdzorg, Wmo en Participatiewet).
  • Bewustwording creëren over veranderende rol van gemeente in het algemeen en de veranderende verhoudingen tussen gemeente en inwoners. Inwoners, organisaties en gemeente zullen samen aan de slag moeten blijven gaan met deze veranderingen. Elk op hun eigen manier.
  • Actief de dialoog aangaan met inwoners, organisaties en bedrijven over de veranderende rol van de gemeente en wat dit voor hen betekent. Zo stimuleren we zelfredzaamheid, burgerkracht en eigen verantwoordelijkheid.
  • Inspireren door mooie voorbeelden van Om! denken en doen.  Bijvoorbeeld door interessante nieuwe samenwerkingsverbanden in de spotlight te zetten of door mensen ‘ambassadeur’ te maken van het Om! gedachtegoed.