Kenmerken Om! aanpak

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Projecten in Roermond » Roermond Om! » Om! » Kenmerken Om! aanpak

Kenmerken Om! aanpak

Het Om! programma heeft de volgende kenmerken:

  • Het Om! programma bestaat uit een doorlopende stroom aan communicatieactiviteiten. De campagne heeft een herkenbaar gezicht met een steeds groter interactief karakter.
  • De communicatie binnen het Om!-programma steekt in op de trots en de kracht van de gemeenschap. Dit laat echter onverlet dat we dilemma’s en minder prettige boodschappen niet schuwen als deze nodig zijn.
  • Om! programma is een initiatief van de gemeente. Het herkenbare Om!-teken en bijbehorende slogan ‘Naar nieuw samenleven’ mogen ook door andere partijen worden gebruikt zolang zij recht doen aan de Om! gedachte.
  • De gemeente Roermond streeft ernaar dat het Om! gedachtegoed steeds breder gedragen gaat worden. Dat het ambassadeurs krijgt en dat Om! gaat gelden als een keurmerk voor de manier waarop de gemeenschap Roermond vormt geeft aan een nieuwe manier van werken.