Om!... naar nieuw samenleven

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Projecten in Roermond » Roermond Om! » Om! » Om!... naar nieuw samenleven

Om!... naar nieuw samenleven

De regisseursrol van de gemeente zal steeds meer zichtbaar en merkbaar worden in de samenleving van Roermond. Dit wordt ook ondersteund met het programma ‘Om!... naar nieuw samenleven’.

Onder deze noemer wil de gemeente mensen en organisaties inspireren en met elkaar in gesprek brengen. Om zo ideeën te verzamelen, verbindingen te leggen en de kracht die in onze gemeente aanwezig is mobiliseren. Zo zorgen we er binnen de gemeente samen voor dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen (blijven) doen.

Om!... naar nieuw samenleven staat voor een nieuwe manier van samenleven en –werken. Daarbij gaan we meer dan voorheen uit van de kracht van de samenleving. Sterker nog, inwoners, organisaties en ondernemers zijn als eerste aan zet. Het is onze rol als gemeente om hen te stimuleren en te ondersteunen. Samen maken we van Roermond een stad waar mensen van alle leeftijden en uit alle bevolkingsgroepen goed kunnen wonen, werken en recreëren. Bovendien houden we de kwaliteit en de betaalbaarheid van onze samenleving in stand. Ga je mee Om!?