Donderberg Hoogvonderen

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Bestemmingsplannen » In procedure » Donderberg Hoogvonderen

Donderberg Hoogvonderen

Hieronder kunt u het bestemmingsplan Donderberg Hoogvonderen bekijken

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de  wijken Donderberg en Hoogvonderen. De grenzen van het bestemmingsplan kunnen als volgt worden beschreven: het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Oranjelaan. Aan de oostzijde vormt de Sint Wirosingel en de A73 de plangrens. De grens volgt dan de groenzone rondom de Maasnielderbeek aan de westzijde van het plangebied tot waar deze weer de Oranjelaan kruist. Het gaat bij deze bestemmingsplanherziening om het actualiseren van een aantal verouderde bestemmingsplannen om te komen tot een actueel beheersplan. Het bestemmingsplan maakt geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen rechtstreeks mogelijk.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 september 2017 het bestemmingsplan ‘Donderberg Hoogvonderen’ vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 11 oktober 2017 tot en met 22 november 2017 voor eenieder ter inzage in het Stadskantoor, Kazerneplein 7 en kan tevens hieronder digitaal worden geraadpleegd.

Klik hier om het plan te raadplegen