Over bestemmingsplannen

U bevindt zich hier: Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Ruimtelijke plannen » Over bestemmingsplannen

Over bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat vastgelegd welke bestemming geldt voor een gebied of een stuk grond. Een bestemmingsplan bepaalt waar gewoond mag worden of waar bedrijven mogen worden gebouwd. In het bestemmingsplan staat ook welke regels er gelden voor het bouwen. Er staat bijvoorbeeld beschreven hoe hoog er gebouwd mag worden en waar precies. Omgevingsvergunningen worden getoetst aan het bestemmingsplan.

Gemeenten zijn volgens de Wet ruimtelijke ordening verplicht om voor het hele grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen.

Een bestemmingsplan heeft meerdere functies.
Het kan een bestaande situatie behouden en beheren. Het bestemmingsplan kan ook een nieuwe ontwikkeling mogelijk maken.

Een bestemmingsplan kent drie onderdelen:

  • verbeelding (plankaart)
  • regels
  • toelichting

De verbeelding is een kaart van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft.
Op deze kaart staat welke bestemming een stuk grond heeft.

In de regels staat welk gebruik van de gronden is toegestaan en welke bebouwing er mag plaatsvinden.
Zo wordt bijvoorbeeld de maximale hoogte van bouwwerken genoemd.

In de toelichting staat een uitleg over het plan en wordt een beschrijving gegeven van de bestemmingen.
 
De meeste bestemmingsplan zijn digitaal te raadplegen op deze site.
Nog niet alle geldende bestemmingsplannen zijn digitaal raadpleegbaar.
De plannen die nog niet digitaal beschikbaar zijn kunt u op afspraak inzien bij de bouwbalie in het Stadskantoor aan het Kazerneplein.

Klik hier voor de vigerende bestemmingsplannen

Klik hier voor de bestemmingsplannen in procedure

Klik hier voor een beschrijving van de bestemmingsplanprocedure