Melickerveld

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Over bestemmingsplannen » In procedure » Melickerveld

Melickerveld

Hieronder kunt u het bestemmingsplan Melickerveld raadplegen.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 13 oktober 2016 het bestemmingsplan “Melickerveld” (NL.IMRO.0957.BP00000132-VG01) vastgesteld.

Het bestemmingsplan omvat de juridisch-planologische regeling voor het woningbouwplan ‘Kaleidos’. Het plangebied wordt begrensd door de N293, de Heinsbergerweg en de Ratommerweg. Tevens sluit het plangebied aan op de begraafplaats Tussen de Bergen en de bestaande bebouwing aan de Dirksbergerweg. 

Het plan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 30 november 2016 t/m 11 januari 2017 voor eenieder ter inzage in het Stadskantoor Kazerneplein 7. Tevens is het bestemmingsplan hieronder digitaal raadpleegbaar.

Het bestemmingsplan Melickerveld omvat de juridisch-planologische regeling voor het woningbouwplan ‘Kaleidos’, bestaande uit maximaal 468 woningen. Het plangebied wordt begrensd door de N293, de Heinsbergerweg en de Ratommerweg. Tevens sluit het plangebied aan op de begraafplaats Tussen de Bergen en de bestaande bebouwing aan de Dirksbergerweg. 

Klik hier om het plan te raadplegen

Klik hier om het plan op RO-Online te raadplegen

Klik hier voor de regels

Klik hier voor de bijlagen van de regels

Klik hier voor de toelichting

Klik hier voor de bijlagen van de toelichting

Klik hier voor het vaststellingsbesluit

IMRO code:
NL.IMRO.0957.BP00000132

Vastgesteld: d.d. 13-10-2016

Beeldkwaliteitsplan

Voor de ontwikkeling van het plan Kaleidos is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 13 oktober 2016 en ligt samen met het bestemmingsplan ter inzage.

Klik hier om het beeldkwaliteitplan Melickerveld te raadplegen