Op het Schoor

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Over bestemmingsplannen » In procedure » Op het Schoor

Op het Schoor

Hieronder kunt u het bestemmingsplan Op het Schoor bekijken

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond maakt overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Op ‘t Schoor’ van woensdag 13 juni 2018 tot en met dinsdag 24 juli 2018 voor een ieder ter inzage ligt in het Stadskantoor, Kazerneplein 7 te Roermond. Tevens is het bestemmingsplan hieronder digitaal raadpleegbaar.

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van twee vrijstaande woningen en een bedrijfsgebouw mogelijk, op een momenteel onbebouwd perceel aan de Op het Schoor te Roermond (kadastraal bekend als Roermond, sectie G, nummers 1925 (deels), 1956, 1957, en 1958).

Tijdens de inzagetermijn is het mogelijk om uw zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan, bij voorkeur schriftelijk, in te dienen bij de gemeenteraad van de Gemeente Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond. U kunt ook mondeling uw zienswijze indienen, hiervoor dient u eerst een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar, telefoon (0475) 35 94 70.

Klik hier om het plan te raadplegen

Klik hier om het plan op RO-Online te raadplegen

Klik hier voor de regels

Klik hier voor de bijlage van de regels

Klik hier voor de toelichting

Klik hier voor de bijlage van de toelichting

IMRO code:
NL.IMRO.0957.BP00000261

Datum vaststelling: