Paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio's

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Over bestemmingsplannen » In procedure » Paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio's

Paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio's

Paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio's

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio’s' ligt van 13 februari 2019 tot en met 26 maart 2019 voor een ieder ter inzage in het Stadskantoor, Kazerneplein 7 te Roermond. Tevens is het bestemmingsplan hieronder digitaal raadpleegbaar.

Het gaat bij deze bestemmingsplanherziening om een zogenaamd paraplubestemmingsplan. Een paraplubestemmingsplan is een bestemmingsplanvorm, waarmee geldende bestemmingsplannen gedeeltelijk (op bepaalde onderdelen) kunnen worden herzien. Behalve de onderdelen die herzien worden, blijvende de onderliggende bestemmingsplannen voor het overige gewoon van kracht. Het paraplubestemmingsplan reguleert kamerverhuur en ministudio’s (woningen tot 60 m2) binnen de gemeente Roermond.

Tijdens de inzagetermijn is het mogelijk om uw zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan, bij voorkeur schriftelijk, in te dienen bij de gemeenteraad van de Gemeente Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond. U kunt ook mondeling uw zienswijze indienen, hiervoor dient u eerst een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar, telefoon (0475) 35 94 70.

Klik hier om het plan te raadplegen

Klik hier om het plan op RO-Online te raadplegen

IMRO code: NL.IMRO.0957.BP00000300

Datum vaststelling: