1 woning Dorpsstraat Asenray Geraedts

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Over bestemmingsplannen » Vigerend » 1 woning Dorpsstraat Asenray Geraedts

1 woning Dorpsstraat Asenray Geraedts

Hieronder kunt u het bestemmingsplan 1 woning Dorpstraat Asenray Geraedts raadplegen.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 25 september 2014 het bestemmingsplan ‘1 woning Dorpsstraat Asenray Geraedts’ vastgesteld.  

Het plangebied is gelegen aan de Dorpsstraat in het zuidoosten van de kern Asenray. De betreffende kavel is kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie L, nummer 110. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Dorpsstraat en verder door de omringende woonkavels en agrarische percelen.

Het plan is gewijzigd vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 30 december 2013 tot en met 9 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is een zienswijze ingediend. De zienswijze leidt tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, namelijk een aanpassing van het bouwvlak op de verbeelding en aanpassing van de regels en toelichting met betrekking tot de bijgebouwenregeling.

Klik hier om het plan te raadplegen

Klik hier om het plan op RO-Online te raadplegen

Klik hier voor de regels

Klik hier voor de toelichting

Klik hier voor de bijlage bij de toelichting

IMRO code:
NL.IMRO.0957.BP00000249

Vastgesteld: 25-09-2014