Bedrijventerrein Linnerblik

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Over bestemmingsplannen » Vigerend » Bedrijventerrein Linnerblik

Bedrijventerrein Linnerblik

Hieronder kunt u het bestemmingsplan Bedrijventerrein Linnerblik raadplegen.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 5 juni 2014 het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Linnerblik’ vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Linnerblik’ is gelegen in de zuidelijke stadsrand, grenzend aan de kern Linne en de gemeentegrens met de gemeente Maasgouw. Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor de uitbreiding van Hansen Dranken BV, alsmede de uitbreiding van het bedrijventerrein Linnerblik. Het plan is gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder digitaal raadpleegbaar.

Klik hier om het plan te raadplegen

Klik hier om het plan op RO-Online te raadplegen

Klik hier voor de regels

Klik hier voor de bijlage van de regels

Klik hier voor de toelichting

Klik hier voor de bijlage van de toelichting

Klik hier voor het vaststellingsbesluit

IMRO code:
NL.IMRO.0957.BP000000244-VG01

Datum vaststelling: 05-06-2014