Bedrijventerrein Willem Alexander

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Over bestemmingsplannen » Vigerend » Bedrijventerrein Willem Alexander

Bedrijventerrein Willem Alexander

Bedrijventerrein Willem Alexander

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 13 oktober 2016 het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Willem Alexander’ vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft hoofdzakelijk betrekking op het bedrijventerrein ‘Willem Alexander’. De grenzen van het bestemmingsplan kunnen als volgt worden beschreven: aan de noordwestelijke zijde wordt het plan begrensd door het natuurgebied Stadsweide, waarna de noordoostelijke plangrens via de weg Op het Schoor langs de rand van de woonbebouwing van Leeuwen naar de spoorlijn Roermond - Weert afbuigt. Vanaf hier volgt de zuidoostelijke plangrens de spoorlijn en de N280 om via de Mijnheerkensweg en Schipperswal in noordelijke richting terug te buigen. De Schippershaven vormt de zuidwestelijke plangrens. Het gaat bij deze bestemmingsplanherziening hoofdzakelijk om het actualiseren van een verouderd bestemmingsplan en het komen tot een actueel beheersplan. Het bestemmingsplan maakt geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen rechtstreeks mogelijk. Het plan is gewijzigd vastgesteld.

Klik hier om het plan te raadplegen

Klik hier om het plan op RO-Online te raadplegen

Klik hier voor de regels

Klik hier voor de bijlage van de regels

Klik hier voor de toelichting

Klik hier voor de bijlage van de toelichting

Klik hier voor het vaststellingsbesluit

IMRO code:
NL.IMRO.0957.BP000000255

vastgesteld: d.d.13-10-2016