Buitengebied Asenray

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Over bestemmingsplannen » Vigerend » Buitengebied Asenray

Buitengebied Asenray

Hieronder kunt u het bestemmingsplan Buitengebied Asenray raadplegen.

Het bestemmingsplan Buitengebied Asenray vormt een van de plangebieden binnen het grondgebied van de gemeente Roermond waarvoor een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld in het kader van de actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen. Het plan betreft voornamelijk een zogenaamd beheersplan waarbij geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen binnen de planperiode van 10 jaar worden voorzien.

Het buitengebied wordt globaal begrensd door de stedelijke bebouwing van Roermond in het westen (de St. Wirosingel en de bebouwing van de stadsrandzone), de voormalige gemeentegrens in het noorden (N280, Maalbroekerveldweg en Blankwater), de landsgrens met Duitsland in het oosten en in het zuiden valt de grens samen met de gemeentegrens van Roerdalen.

Het bestemmingplan buitengebied Asenray is hieronder digitaal raadpleegbaar:

Klik hier om het plan te raadplegen

Klik hier om het plan op RO-Online te raadplegen

Klik hier voor de regels

Klik hier voor de toelichting

Klik hier voor het vaststellingsbesluit


IMRO code:
NL.IMRO.0957.BP000000128

Datum vaststelling: 20-10-2011