De Rosslag

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Over bestemmingsplannen » Vigerend » De Rosslag

De Rosslag

Hieronder kunt u het bestemmingsplan De Rosslag raadplegen.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 19 december 2013 het bestemmingsplan "de Rosslag" vastgesteld. Het bestemmingsplan omvat de juridisch-planologische regeling voor het opwaarderen van jachthaven de Rosslag door uitbreiding van het wateroppervlak en uitbreiding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen ten behoeve van de jachthaven. Daarnaast bevat het plan een regeling voor het realiseren van in totaal 81 woningen, een havengebouw en de verplaatsing van een watersportvereniging. Het plangebied is gelegen ter plaatse van de bestaande jachthaven en camping de Rosslag te Herten.

Het plan is gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder digitaal raadpleegbaar.

Klik hier om het plan te raadplegen

Klik hier om het plan op RO-Online te raadplegen

Klik hier voor de regels

Klik hier voor de bijlagen van de regels

Klik hier voor de toelichting

Klik hier voor de bijlagen van de toelichting

Klik hier voor de verbeelding in PDF

Klik hier voor het vaststellingsbesluit

IMRO code:
NL.IMRO.0957.BP00000190

Vastgesteld: d.d.19-12-2013