Jazz City

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Over bestemmingsplannen » Vigerend » Jazz City

Jazz City

Hieronder kunt u het bestemmingsplan Jazz City raadplegen.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 20 februari 2014 het bestemmingsplan "Jazz City" gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan betreft de herontwikkeling van een deel van het gebied dat van oudsher ‘Stadsweide’ heet en is gelegen ten noorden van de N280 langs de Maas in Roermond. Het plangebied is globaal begrensd door de Maashaven, de Schipperswal en de Scheepvaartweg. De functionele invulling van het gebied betreft uitbreiding van het DOC, leisure, woningen, een hotel met bijbehorende voorzieningen, horeca, gebouwde parkeervoorzieningen en openbare ruimte.

Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder digitaal raadpleegbaar:

Klik hier om het plan te raadplegen

Klik hier om het plan op RO-Online te raadplegen

Klik hier voor de regels

Klik hier voor de toelichting

Klik hier voor de bijlagen van de toelichting

Klik hier voor het vaststellingsbesluit

IMRO code:
NL.IMRO.0957.BP00000230

Vastgesteld: d.d. 20-02-2014