Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen en bijbehorend Plan-MER

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Overige Plannen » Structuurvisies » Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen en bijbehorend Plan-MER

Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen en bijbehorend Plan-MER

Hieronder kunt u de Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen en bijbehorend Plan-MER raadplegen

De gemeenteraden van Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw en Roermond hebben op 13 februari 2014 (Echt-Susteren en Maasgouw), 17 februari 2014 (Beesel), 20 februari 2014 (Roermond) en 25 februari 2014 (Leudal) vastgesteld:

De Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030 en bijbehorend Plan-MER;

In 2010 is het Masterplan Maasplassen opgesteld dat een wervend toekomstperspectief laat zien voor de Maasplassen voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Leudal, Roermond en Beesel. Aan het Masterplan komt echter geen (juridische) status toe. Daarom is dit Masterplan vertaald in een Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen. Deze structuurvisie is een thematische structuurvisie en geeft een ruimtelijk beeld van de Maasplassen ten aanzien van de aspecten water, natuur en landschap, recreatie & toerisme en watergerelateerde woon- en werkfuncties en maakt inzichtelijk welke ruimtelijke ontwikkelingen in het Maasplassengebied zijn aangezet voor de toekomst en welke de doelsituatie voor 2030 is. Met deze gemeenschappelijk gedragen toekomstvisie kunnen ontwikkelingen beter en met meer onderlinge samenhang tot stand worden gebracht. Daarnaast maakt de structuurvisie het voor de gemeenten mogelijk om beter samen met andere organisaties ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren.

Gezien de aard van de ingrepen en projecten in het Masterplan Maasplassen en de daarmee (mogelijk) samenhangende consequenties voor de omgeving is een Plan-MER opgesteld. Deze Plan-MER maakt deel uit van de Intergemeentelijke Structuurvisie.

Klik hier om het plan op RO-online te raadplegen

Klik hier voor de Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030

Klik hier voor de bijlagen van de Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030

  • MER voor de Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplasssen 2030
  • De passende beoordeling voor Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030
  • Aanvulling op het MER en de Passende Beoordeling Maasplassen

Klik hier voor de plankaart

IMRO code:
NL.IMRO.0957.IGSVMAASPLASSEN-VG01

Vastgesteld: 20-02-2014