Initiatievenloket Maasplassen

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Overige Plannen » Structuurvisies » Initiatievenloket Maasplassen

Initiatievenloket Maasplassen

Initiatievenloket Maasplassen

De regelgeving van de Waterwet vereist voor ruimtelijke initiatieven die in het stroomvoerend deel van het winterbed van de Maas worden ontwikkeld, dat rivierverruimingsmaatregelen worden genomen. Om initiatiefnemers in het Maasplassengebied daarbij te ondersteunen hebben de samenwerkende overheden (gemeenten, Provincie en Rijkswaterstaat) een gezamenlijk overheidsloket ingericht, waar u terecht kunt voor informatie en expertise over dit onderwerp. Er is een fonds beschikbaar, waaruit onder bepaalde voorwaarden, bijdragen kunnen worden verstrekt  in de kosten van de rivierverruimingsmaatregelen. Uw initiatief moet dan wel ruimtelijk gewenst zijn en in ieder geval passen in de Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen.

Indien u plannen heeft om een dergelijk initiatief te ontwikkelen, roepen wij u op zich te melden. Het initiatievenloket is op de volgende wijze bereikbaar: