Verhoging tegemoetkoming kosten chronisch zieken en gehandicapten

U bevindt zich hier: Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Sociale Zaken » Nieuws » Verhoging tegemoetkoming kosten chronisch zieken en gehandicapten

Verhoging tegemoetkoming kosten chronisch zieken en gehandicapten

In 2016 is de hoogte van de tegemoetkoming € 100,-. Vanaf 1 januari 2017 heeft de gemeente de tegemoetkoming verhoogd naar € 200,- per kalenderjaar.

Wethouder Smitsmans:  ‘Uit recent onderzoek van het Nibud blijkt dat de zorgkosten voor chronisch zieken en mensen met een beperking de afgelopen 5 jaren zijn gestegen.  Tot en met 2016 was de hoogte van de tegemoetkoming € 100,- per kalenderjaar. Gelet op de gestegen zorgkosten in de afgelopen 5 jaar wil het college de tegemoetkoming verruimen en stimuleren dat meer zieken en gehandicapten gebruik maken van de meerkostenregeling’.
Daarom heeft het college besloten om de tegemoetkoming met ingang van 2017 te verhogen naar € 200,- per kalenderjaar.

Mensen met een chronische ziekte of een beperking hebben vaak extra kosten door hun aandoening. Enkele voorbeelden van die kosten zijn: het verplicht eigen risico, extra beddengoed, extra waskosten, hoger energieverbruik en hoge eigen bijdragen voor medicijnen.

De gemeente Roermond heeft een eigen regeling voor mensen met allerlei soorten (meer)kosten die zij als gevolg van hun chronische ziekte of beperking hebben. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor mensen die:

  • in de gemeente Roermond wonen;
  • chronisch ziek of gehandicapt zijn;
  • extra kosten hebben vanwege hun ziekte of beperking en die niet vergoed worden.

Aanvragen tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan jaarlijks aangevraagd worden. Let op: de aanvraag heeft altijd betrekking op kosten die gemaakt zijn in het voorafgaande kalenderjaar! Mensen die in 2016 de tegemoetkoming ontvangen krijgen in 2017 het aanvraagformulier automatisch toegestuurd. Zij hoeven dus zelf hiervoor geen actie te ondernemen.

Voor vragen of het indienen van een aanvraag kunnen mensen  op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur terecht  bij de afdeling Sociale Zaken, team Wmo van de gemeente Roermond, bereikbaar op telefoonnummer 14 0475.