23 januari 2019

U bevindt zich hier: Bestuur en organisatie » Sprekersplein » 23 januari 2019

23 januari 2019

Sprekersplein

Openbare vergadering

Datum: 23 jan 2019 van 18:45 tot 21:00
Locatie: Stadhuis
Bijzonderheden:

Het Sprekersplein vindt plaats op woensdag 23 januari 2019 vanaf 19.00 uur in de tuinzaal van het stadhuis. Burgers (c.q. organisaties) kunnen tijdens het Sprekersplein desgewenst de leden van de raad toespreken.
 
Eventuele insprekers kunnen zich tot uiterlijk 17.00 uur op de dag voorafgaande aan het Sprekersplein hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie (griffie@roermond.nl of tel. 14 0475).
 
Het tijdschema is indicatief: de start is om 19.00 uur, afhankelijk van het aantal insprekers zullen de presentaties mogelijk eerder aan de orde komen!
 
Agenda
 
18.45 uur:                     ontvangst met koffie/thee.
 
19.00 uur:                     Begin Sprekersplein. Mogelijkheid voor burgers (c.q. organisaties) om in te spreken op geagendeerde en ook niet-geagendeerde onderwerpen. 

 

 
Insprekers: De heren Koos Eggels en Jules Bloks (wonend Roerdelta) over parkeren Roerdelta.
 
Presentatie: Stand van zaken Grip op Samenwerking Midden-Limburg, door Jos Vervuurt.

Op het Sprekersplein kunt u uw mening kenbaar maken over in de commissies geagendeerde onderwerpen. Maar ook over niet geagendeerde onderwerpen kunt u uw mening laten horen.
De raad van de gemeente Roermond nodigt u uit om van uw sprekersrecht gebruik te maken!

Wat moet ik doen om in te kunnen spreken?
Als u wilt inspreken dient u zich uiterlijk 1 dag voor het Sprekersplein aan te melden bij de griffie via griffier@roermond.nl of telefonisch te bereiken via 14 0475. In verband met de planning verzoeken wij u echter zich mogelijkerwijs eerder aan te melden.

U kunt inspreken over onderwerpen die in de commissies Bestuur en Middelen van 28 januari 2019, Burgers en Samenleving van 29 januari 2019 en Ruimte van 30 januari 2019, alsmede in de raad van 14 februari 2019 behandeld worden.

Locatie
Het sprekersplein vindt plaats in de tuinzaal van het stadhuis.
Binnenkomst via de bestuursingang van het stadhuis, Markt 31 te Roermond (indien gesloten a.u.b. aanbellen).