Maasplassen

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Maasplassen

Maasplassen

Ter naleving van de regels van met name de Visserijwet rondom de Maasplassen is de afdeling Stadstoezicht medio 2006 gestart met controles op en langs het water. De controles worden uitgevoerd in samenwerking met andere instanties zoals de groene brigade van de Provincie en de politie.

BOA Stadstoezicht en BOA van de Provincie Limburg samen op surveillance met de bootDe surveillance aan de Maasplassen wordt uitgevoerd door Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de afdeling Stadstoezicht. Ook wordt er gesurveilleerd op het water, met de boot van de groene brigade van de Provincie. Wij controleren dan of de visserijwet en het binnenvaartpolitiereglement goed wordt nageleefd. Naast de visserijwet worden andere zaken in de surveillance meegenomen, o.a. verkeer, milieu en de APV.

Wat is ons doel?

Wij streven naar het terugdringen van o.a. illegaal vissen, illegaal kamperen, milieuvervuiling, foutief parkeren rondom de Maasplassen en het zich bevinden in gebieden, waar dat na zonsondergang niet is toegestaan.

Enkele tips

  • Neem altijd alle visdocumenten mee, dus ook het dikke boek (lijst van wateren). Dit is de toestemming van de rechthebbende, dus een belangrijk vereist document.
  • Weet waar u gaat vissen en vraag aan uw visvereniging of u op die plek een aparte vergunning nodig heeft, zoals bijvoorbeeld de vergunning voor Stadswateren of de vergunning voor de Roer.
  • Lees de lijst van wateren heel goed door. Daarin staat waar u met uw documenten mag vissen.

Heeft u nog vragen of meldingen met betrekking tot de Maasplassen, neem dan gerust contact op met afdeling Stadstoezicht: telefoon (0475) 359 101.

De afdeling Stadstoezicht wenst u veel visplezier.