Over stadstoezicht Roermond

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Stadstoezicht » Over stadstoezicht Roermond

Over stadstoezicht Roermond

De afdeling Stadstoezicht van de gemeente Roermond is opgericht in 1997 en heeft als taak het houden van toezicht en verbeteren van de veiligheidsbeleving in het publieke domein. Dit doet zij al dan niet in samenwerking met andere partners zoals bijvoorbeeld politie en de wijkraad. De Rijksoverheid stelt regels vast die voor iedereen in Nederland gelden. De gemeenteraad mag voor bepaalde onderwerpen aanvullende regels vaststellen die alleen lokaal gelden. De medewerkers van de gemeente controleren of de landelijke en plaatselijke regels worden nageleefd. Niet alleen door het houden van toezicht, maar ook naar aanleiding van meldingen en handhavingsverzoeken van inwoners.

Alle medewerkers van de afdeling Stadstoezicht lopen in een uniform. Het verschil in functies is te zien aan de hand van de kleuren van het uniform, en de emblemen op het uniform. De afdeling bestaat uit de volgende vier functies:

Embleem Medewerker Toezicht en Veiligheid1. Medewerker Toezicht en Veiligheid

De Medewerkers Toezicht en Veiligheid leveren een belangrijke en gewaardeerde bijdrage aan het verhogen van de openbare veiligheid. Zij houden toezicht in het publieke domein en spreken burgers aan op ongewenst gedrag. Medewerkers Toezicht en Veiligheid zitten niet achter een bureau, maar zijn 80% van de werktijd op straat! De nadruk ligt op het bieden van een kwalitatief goede vorm van toezicht ter vergroting van de veiligheid. Medewerkers Toezicht en Veiligheid zijn de eerste schakel in de keten van publieke veiligheid. Zij zijn de ogen en oren van de gemeente en politie en fungeren als gastheer/vrouw namens de gemeente.

Embleem Buitengewoon Opsporingsambtenaar2. Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Een BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) heeft dezelfde opsporingsbevoegdheden als een politieagent. Het enige verschil is dat een politieagent bevoegd is voor alle wetgeving en een BOA maar voor met name genoemde wetgeving. BOA's hebben voor indiensttreding bij de gemeente vaker al een achtergrond opgebouwd bij andere handhavende instanties, zoals politie, douane, marechaussee, justitie, etc.

De BOA houdt toezicht op een correct gebruik van de openbare ruimte om de leefbaarheid en (subjectieve) veiligheid te vergroten. De taken zijn onder andere:

  • Repressief en preventief optreden in het kader van openbare orde en veiligheid;
  • Opsporen illegale afvaldumpingen;
  • Handhaving Algemene Plaatselijke Verordening;
  • Toezicht betaald parkeren en parkeren in algemeenheid;
  • Begeleiding evenementen;
  • Opnemen van aangiftes.

Embleem Gemeente Roermond3. Beheer fietsenstallingen

De gemeente Roermond exploiteert op dit moment twee gratis bewaakte fietsenstallingen. Een ligt aan de Neerstraat "de Steenen Trappen" (tegenover het Roercenter) en de ander aan het Kloosterwandplein. De afdeling Stadstoezicht levert de personele bezetting.


Embleem Gemeente Roermond4. Parkeerbeheer

De parkeerautomaten binnen de gemeentegrenzen van Roermond worden door de medewerkers van Parkeerbeheer van Stadstoezicht onderhouden.