Milieuhandhaving

Milieuhandhaving

De afdeling Stadstoezicht houdt zich eveneens bezig met de handhaving van milieuwetgeving. Dit terrein omvat een groot scala aan regelgeving op het gebied van milieu zoals o.a. bodemvervuiling, zonder vereiste vergunningen garageactiviteiten bedrijven, het welzijn van dieren, afvaldumpingen etc.

Daarbij krijgen met name overtredingen met betrekking tot afvalstoffen ruime aandacht. De aanpak hiervan kan in grote lijnen worden verdeeld in:

  • Onderzoeken betreffende door ons geconstateerde of door o.a. burgers gemelde afvaldumpingen.
  • Het toezicht op het juist aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen.

Het eerste genoemde punt van aanpak geeft duidelijk aan dat wij in het aandachtsveld "milieu" de oplettende burger nodig hebben om uw leefomgeving zo prettig en gezond mogelijk te houden. Schroom dan ook niet om bij vragen of meldingen te bellen of te mailen.

Een schoner milieu begint bij ons zelf, ook wat betreft de melding van een milieu-incident!