Hoogvonderen

Hoogvonderen

Wij zijn Denny Vereijken, Jos Meeuws, Marco Heijnemans en Jean Goessen en wij zijn uw wijkBoa voor de wijk Hoogvonderen.

Heeft u opmerkingen, klachten of vragen, of wilt u een persoonlijk gesprek met de wijkBoa, kom dan naar het Wijkspreekuur,

Elke maandag tussen 14.00 en 16.00 uur in de wijkaccommodatie De Donderie, Donderbergweg 47.

Buiten de tijden van het wijkspreekuur kunt u uw wijkBoa ook bereiken via het centrale nummer van de afdeling Stadstoezicht, 0475-359 101 of stuur een e-mail naar stadstoezicht@roermond.nl en laat daar een bericht achterlaten.

Heeft u meldingen over overlastsituaties in de wijk, meldt deze dan direct.
Dan kunnen wij de situatie ook zo snel mogelijk bekijken en misschien tot wederzijdse tevredenheid afhandelen.
Meldingen achteraf zijn vaak te laat en leiden niet zelden tot frustratie bij de burger.
Dit omdat wij bij latere controles de geschetste situaties vaak niet (meer) tegenkomen.

Meldt uw overlastsituaties bij Stadstoezicht.

Is Stadstoezicht niet bereikbaar of hoort uw melding bij de politie thuis, bel dan direct met de politie op 0900-8844.

Wijkagenten.

In iedere wijk van de gemeente Roermond zijn wijkagenten actief.