Veel gestelde vragen

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

De medewerkers van de afdeling Stadstoezicht krijgen met enige regelmaat dezelde vragen gesteld. Deze vragen hebben we hieronder gebundeld in een lijst met veel gestelde vragen.

Iedere burger in Roermond met een vraag over ons werkterrein kan contact opnemen met de afdeling Stadstoezicht en de vraag stellen. Het hieronder geplaatste lijstje geeft u de mogelijkheid om uw vraag, die u wilt stellen, alvast via internet beantwoord te krijgen.

 1. Ik heb een parkeerbon gekregen voor foutparkeren. Wie kan mij uitleggen wat ik fout heb gedaan?
 2. Ik ben het niet eens met een bekeuring. Hoe kan ik daartegen in bezwaar gaan?
 3. Ik heb mijn fiets voor het station neergezet en nu is hij weg. Hebben jullie mijn fiets weggehaald?
 4. Ik wil laden en lossen. Wanneer en waar mag dat?
 5. Waar kan ik een parkeervergunning aanvragen?
 6. Ik heb een vervangende auto. Moet ik een nieuwe vergunning aanvragen?
 7. Ik zou graag een preventieadvies willen in het kader van het project "Politie Keurmerk Veilig Wonen". Kan ik dit aanvragen?
 8. Ik heb een probleem in mijn wijk. Wie kan ik daarvoor benaderen?
 9. Ik weet een afvaldumping te liggen. Bij wie meld ik dit?
 10. Waar mag ik parkeren in de blauwe zone en hoe lang?
 11. Ik heb een invalidenparkeerkaart. Waar mag ik in Roermond parkeren? En moet ik betalen om te parkeren?

 

1. Ik heb een parkeerbon gekregen voor foutparkeren. Wie kan mij uitleggen wat ik fout heb gedaan?

Belangrijk is om te kijken door wie de bon is uitgeschreven. Boven aan de bon staat een rij nummers in de vorm: 12100515109165. De laatste vier cijfers zijn het zogenaamde verbalisantennummer. Begint dat met 91 of 95 dan moet U bij Stadstoezicht zijn. U kunt dan naar ons bureau komen voor uitleg of bellen met ons centrale telefoonnummer. Als de betreffende collega aanwezig is, dan krijgt u over het algemeen direct antwoord. Als dat niet het geval is, dan maakt men een terugbelnotitie.

2. Ik ben het niet eens met een bekeuring. Hoe kan ik daartegen in bezwaar gaan?

Als het gaat om een 'Kennisgeving van bekeuring', een 'Aankondiging van Strafbeschikking' of een 'Aankondiging van beschikking', dan gaat dit via Justitie. U wacht de komst van de acceptgiro af en betaalt deze. U hebt dan vanaf de dagtekening van de brief/acceptgiro 6 weken de tijd om een bezwaarbrief te sturen naar het adres vermeld op de betreffende brief. Meer uitleg staat op de betreffende brief vermeld.
Gaat het om een 'Naheffingsaanslag Parkeerbelasting', dan is de procedure anders. Het bezwaar gaat dan naar de gemeente waar de overtreding heeft plaatsgevonden. U dient dan binnen 6 weken nadat  u de bon heeft gekregen (de dag van overtreding) in bezwaar te gaan. Dit kan naar het adres op de achterzijde van de Naheffingsaanslag/Parkeerbon.
Klik op deze link voor meer gedetailleerde informatie.

3. Ik heb mijn fiets voor het station neergezet en nu is hij weg. Hebben jullie mijn fiets weggehaald?

Vanaf 10 oktober 2005 worden inderdaad dagelijks fietsen geruimd, die voor het station 'foutgeparkeerd' staan. Deze fietsen staan opgeslagen bij de Afdeling Stadstoezicht. U kunt, na telefonische afspraak, uw fiets komen ophalen. Voor het foutparkeren van uw fiets krijgt u dan wel een bekeuring.

4. Ik wil laden en lossen. Wanneer en waar mag dat?

Allereerst even voor de definitie van laden en lossen. Volgens de wet is dat: 'Het onmiddellijk in of uitladen van goederen van enige omvang'. Het gaat dus om grote goederen en ze dienen onmiddellijk in of uitgeladen te worden. In het centrum van Roermond is laden en lossen in de voetgangerszone toegestaan van maandag t/m vrijdag tussen 7 en 12 uur. Op andere tijden mag u met uw voertuig niet in het voetgangersgebied komen. Voor de overige plaatsen geldt dat uw activiteiten niet hinderlijk mogen zijn voor het overige verkeer. Uw auto midden op de weg zetten of op het trottoir (al is het maar met 1 of 2 wielen) is dus niet toegestaan.

5. Waar kan ik een parkeervergunning aanvragen?

Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van een parkeervergunning.

6. Ik heb een vervangende auto. Moet ik een nieuwe vergunning aanvragen?

Is de vervanging tijdelijk, bijvoorbeeld wegens onderhoud bij een garage, dan dient u dit aan ons door te geven.

Hebt u een nieuwe auto, of duurt de vervanging langer dan 7 dagen, Klik dan hier voor meer informatie over het wijzigen van een parkeervergunning.

7. Ik zou graag een preventieadvies willen in het kader van het project "Politie Keurmerk Veilig Wonen". Kan ik dit aanvragen?

Het 'Politie Keurmerk Veilig Wonen' wordt niet meer door onze medewerkers uitgevoerd. U kunt een advies aanvragen bij een aantal gecertificeerde bedrijven. De kosten voor een dergelijk advies komen veelal voor uw eigen rekening. Voor meer informatie bezoek u politiekeurmerk.nl.

8. Ik heb een probleem in mijn wijk. Wie kan ik daarvoor benaderen?

Voor problematiek in de wijk kunt u de wijk-BOA benaderen. Deze zal zijn of haar best doen het probleem zo goed mogelijk op te lossen. Via het onderdeel "Stadstoezicht in de wijk" komt u te weten wie de wijk-BOA in uw wijk is.

9. Ik weet een afvaldumping te liggen. Bij wie meld ik dit?

U kunt ons op de hoogte brengen. Wij zullen dan een onderzoek instellen om de dader te achterhalen. Kijk bij "Contact" voor onze openingstijden en de mogelijkheden om contact met ons op te nemen.

10. Waar mag ik parkeren in de blauwe zone en hoe lang?

In de blauwe zone (ook wel parkeerschijfzone genoemd) mag u op de volgende plaatsen parkeren:

 • In parkeervakken voorzien van een blauwe lijn met de parkeerschijf
 • Langs de kant van de weg, die voorzien is van een blauwe lijn met een parkeerschijf
 • In parkeervakken zonder blauwe lijn zonder parkeerschijf

Als u een parkeerschijf gebruikt, dan dient deze ingesteld te worden op de aankomsttijd. U rondt die tijd af op halve uren in uw eigen voordeel. Kortom, als u om 15.35 uur aankomt, dan mag u de parkeerschijf instellen op 16.00 uur.

De maximale parkeerduur voor de blauwe zones in Roermond is 1 uur. Dit staat ook aangegeven op het blauwe zone-bord.

11. Ik heb een invalidenparkeerkaart. Waar mag ik in Roermond parkeren? En moet ik betalen om te parkeren?

Uiteraard mag u parkeren op de bekende invalidenparkeerplaatsen, zolang deze niet gebonden zijn aan een bepaald kenteken.

In artikel 85.1 van het RVV 1990 staan enkele uitzonderingen voor de gehandicaptenparkeerkaart. Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen met daarin een geldige en behoorlijke leesbare gehandicaptenparkeerkaart gelden de volgende artikelen niet:
- artikel 25 (parkeerschijfzone);
Als er niet langer dan 3 uur wordt geparkeerd, gelden ook de volgende artikelen niet:
- artikel 24.1e: verbod om te parkeren langs een onderbroken gele streep
- artikel 46: alleen parkeren in een P-vak in een erf
- artikel 62: i.v.m. bord E1 (parkeerverbord).

Voor bovenstaande manieren van parkeren bent u geen parkeerbelasting verschuldigd en hoeft u dus niet te betalen om te parkeren.

Indien u gebruik maakt van reguliere parkeervakken binnen de betaaldparkeerzone, dan dient u gewoon te betalen om te parkeren. Ook is de maximale parkeerduur op deze plaatsen ook voor u van toepassing.