Veel gestelde vragen

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Stadstoezicht » Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

De medewerkers van de afdeling Stadstoezicht krijgen met enige regelmaat dezelde vragen gesteld. Deze vragen hebben we hieronder gebundeld in een lijst met veel gestelde vragen.

Iedere burger in Roermond met een vraag over ons werkterrein kan contact opnemen met de afdeling Stadstoezicht en de vraag stellen. Het hieronder geplaatste lijstje geeft u de mogelijkheid om uw vraag, die u wilt stellen, alvast beantwoord te krijgen.

 1. Ik heb een parkeerbon gekregen voor foutparkeren. Wie kan mij uitleggen wat ik fout heb gedaan?
 2. Ik ben het niet eens met een bekeuring. Hoe kan ik daartegen in bezwaar gaan?
 3. Ik heb mijn fiets voor het station neergezet en nu is hij weg. Hebben jullie mijn fiets weggehaald?
 4. Ik wil laden en lossen. Wanneer en waar mag dat?
 5. Ik heb nog geen parkeervergunning / ontheffing maar wil wel een vergunning; hoe vraag ik die aan?
 6. Mijn auto waarvoor het kenteken is afgegeven staat in de garage en ik heb een vervangende auto. Hoe ik mijn parkeervergunning / ontheffing wijzigen?
 7. Ik zou graag een preventieadvies willen in het kader van het project "Politie Keurmerk Veilig Wonen". Kan ik dit aanvragen?
 8. Ik heb een probleem in mijn wijk. Wie kan ik daarvoor benaderen?
 9. Ik weet een afvaldumping te liggen. Bij wie meld ik dit?
 10. Waar mag ik parkeren in de blauwe zone en hoe lang?
 11. Ik heb een invalidenparkeerkaart. Waar mag ik in Roermond parkeren? En moet ik betalen om te parkeren?

 

1. Ik heb een parkeerbon gekregen voor foutparkeren. Wie kan mij uitleggen wat ik fout heb gedaan?

Belangrijk is om te kijken door wie de bon is uitgeschreven. Als boven aan de bon het logo van de gemeente en Handhaving staat, dan moet U bij Stadstoezicht zijn. U kunt dan naar ons bureau komen voor uitleg of bellen met ons centrale telefoonnummer 0475-359 101.. Als de betreffende collega aanwezig is, dan krijgt u over het algemeen direct antwoord. Als dat niet het geval is, dan maakt men een terugbelnotitie.

2. Ik ben het niet eens met een bekeuring. Hoe kan ik daartegen in bezwaar gaan?

Als het gaat om een 'Mededeling van beschikking', dan gaat dit via Justitie. U wacht de komst van de brief van het CJIB af. U hebt dan vanaf de dagtekening van de brief, 6 weken de tijd om een bezwaarbrief te sturen naar het adres vermeld op de brief. Meer uitleg staat op de betreffende brief vermeld.
Gaat het om een 'Naheffingsaanslag Parkeerbelasting', dan is de procedure anders. Het bezwaar dient u in via de BsGW. U dient dan binnen 6 weken nadat u de bon heeft gekregen (de dag van overtreding) in bezwaar te gaan.
Klik op deze link voor meer gedetailleerde informatie.

3. Ik heb mijn fiets voor het station neergezet en nu is hij weg. Hebben jullie mijn fiets weggehaald?

Er worden inderdaad regelmatig fietsen geruimd die voor het station 'foutgeparkeerd' staan. Deze fietsen staan opgeslagen bij de Afdeling Stadstoezicht. U kunt, na telefonische afspraak, uw fiets komen ophalen. Voor het foutparkeren van uw fiets krijgt u dan wel een bekeuring.

4. Ik wil laden en lossen. Wanneer en waar mag dat?

Allereerst even de definitie van laden en lossen. Volgens de wet is dat: 'Het onmiddellijk in of uitladen van goederen van enige omvang'. Het gaat dus om grote of zware goederen en ze dienen onmiddellijk in of uitgeladen te worden. U mag laden en lossen op een door middel van borden aangegeven laad en los gelegenheid. In het centrum van Roermond is laden en lossen in de voetgangerszone toegestaan van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 12.00 uur. Op andere tijden mag u met uw voertuig niet in het voetgangersgebied komen. Voor de overige plaatsen geldt dat uw activiteiten niet hinderlijk mogen zijn voor het overige verkeer. Uw auto midden op de weg zetten of op het trottoir (al is het maar met 1 of 2 wielen) is dus niet toegestaan.

5. Ik heb nog geen parkeervergunning/ontheffing maar wil wel een vergunning; hoe vraag ik die aan?

Dan gaat u naar www.roermond.nl/parkeren. Kies hiervoor het product dat u graag wilt en volg de stappen. Hier staat ook aan welke eisen u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergunning/ontheffing.

6. Mijn auto waarvoor het kenteken is afgegeven staat in de garage en ik heb een vervangende auto. Hoe kan ik mijn parkeervergunning/ontheffing wijzigen?

U kunt het kenteken van het voertuig waarvoor een vergunning is afgegeven zelf wijzigen. 

U logt daarvoor in op het E-loket en past dit aan onder ‘huidige vergunningen’ In het scherm ziet u vervolgens het knopje ‘kenteken wijzigen’. Zie hiervoor ook de handleidingen die op de website van de gemeente staat.

Voortaan regelt u als inwoner van Roermond uw parkeerzaken via het digitaal Parkeerloket en laat u uw bezoekers parkeren via de ParkApp. Om hiervan gebruik te maken activeert u eenmalig het Parkeerloket en de ParkApp.

Voordelen: 

•het gemak van online zaken doen, vanuit huis;

•parkeren voor bezoek wordt voortaan per tijdseenheid afgerekend (in plaats van nu per kraskaart);

•meer inzicht in de parkeerdruk in de wijken waardoor hierop gestuurd kan worden.

Voor meer informatie, kijk hier:

https://www.roermond.nl/4/parkeren/Portal-parkeren-Parkeren-voor-bewoners/Digitaal-Parkeerloket-Nieuw.html

7. Ik zou graag een preventieadvies willen in het kader van het project "Politie Keurmerk Veilig Wonen". Kan ik dit aanvragen?

Het 'Politie Keurmerk Veilig Wonen' wordt niet meer door onze medewerkers uitgevoerd. U kunt een advies aanvragen bij een aantal gecertificeerde bedrijven. De kosten voor een dergelijk advies komen veelal voor uw eigen rekening. Voor meer informatie bezoek u politiekeurmerk.nl.

8. Ik heb een probleem in mijn wijk. Wie kan ik daarvoor benaderen?

Voor problematiek in de wijk kunt u de wijkBoa benaderen. Deze zal zijn of haar best doen het probleem zo goed mogelijk op te lossen. Via het onderdeel "Stadstoezicht in de wijk" komt u te weten wie de wijkBoa in uw wijk is.

9. Ik weet een afvaldumping te liggen. Bij wie meld ik dit?

U kunt ons op de hoogte brengen. Wij zullen dan een onderzoek instellen om de dader te achterhalen. Kijk bij "Contact" voor onze openingstijden en de mogelijkheden om contact met ons op te nemen.

10. Waar mag ik parkeren in de blauwe zone en hoe lang?

In de parkeerschijfzone (ook wel blauwe zone genoemd) mag u op de volgende plaatsen parkeren:

•  In parkeervakken voorzien van een blauwe lijn met de parkeerschijf.

•  Langs de kant van de weg, die voorzien is van een blauwe lijn met een parkeerschijf.

•  In parkeervakken zonder blauwe lijn zonder parkeerschijf.

Als u een parkeerschijf gebruikt, dan dient deze ingesteld te worden op de aankomsttijd.

U rondt die tijd af op halve uren in uw eigen voordeel. Kortom, als u om 15.35 uur aankomt, dan mag u de parkeerschijf instellen op 16.00 uur.

De maximale parkeerduur voor de blauwe zones in Roermond is 1 uur.

Dit staat ook aangegeven op de blauwe zone-borden.

11.

Ik heb een gehandicaptenparkeerkaart. Waar mag ik in Roermond parkeren? En moet ik betalen om te parkeren?

Uiteraard mag u parkeren op de bekende gehandicaptenparkeerplaatsen, zolang deze niet gebonden zijn aan een bepaald kenteken.

In artikel 85.1 van het RVV 1990 staan enkele uitzonderingen voor de gehandicaptenparkeerkaart. Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen met daarin een geldige en behoorlijke leesbare gehandicaptenparkeerkaart gelden de volgende artikelen niet:

- artikel 25 (parkeerschijfzone).

Als er niet langer dan 3 uur wordt geparkeerd, gelden ook de volgende artikelen niet:

- artikel 24.1e: verbod om te parkeren langs een onderbroken gele streep.

- artikel 46: alleen parkeren in een P-vak in een erf.

- artikel 62: i.v.m. bord E1 (parkeerverbod).

Voor bovenstaande manieren van parkeren bent u geen parkeerbelasting verschuldigd en hoeft u dus niet te betalen om te parkeren.

Let op!!

Indien u gebruik maakt van reguliere parkeervakken binnen de betaalparkeerzone, dan dient u gewoon te betalen om te parkeren. Ook is de maximale parkeerduur op deze plaatsen ook voor u van toepassing.