Mobiel banditisme

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Veiligheid » Mobiel banditisme

Mobiel banditisme

Roermond is door haar internationale ligging, goede bereikbaarheid en de vele winkels en evenementen een aantrekkelijke stad. Veel mensen bezoeken jaarlijks de stad om haar mooie gebouwen en leuke winkels. Ook de Maasplassen bieden heerlijke plekken om te recreëren.

Een dergelijke ambiance lokt helaas ook mobiele bendes naar de stad. Zij houden zich voornamelijk bezig met winkeldiefstal en zakkenrollerij. Dit vraagt om een specifieke aanpak. Gemeente, politie en Openbaar Ministerie zijn daarom een project gestart dat tot doel heeft:
• zicht krijgen op aard en omvang van mobiel banditisme in Roermond;
• voorkomen dat winkeliers en bezoekers van de stad slachtoffer worden van een strafbaar feit;
• rondtrekkende dadergroepen stelselmatig en dadergericht aanpakken.
Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat bezoekers veilig kunnen winkelen, dat winkeliers geen omzetderving leiden door criminaliteit en voor zover er sprake is van criminaliteit, de daders adequaat worden opgespoord en vervolgd. Hierbij ligt de focus op het voorkomen van winkeldiefstallen en zakkenrollen.

Wat is mobiel banditisme?

mobiel banditismeDe term mobiel banditisme wordt gebruikt voor rondtrekkende bendes die zich in Nederland schuldig maken aan verschillende misdrijven ¹. Bijvoorbeeld winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming en zakkenrollerij. Deze bendes plegen ook in andere landen een reeks misdaden en keren dan weer terug naar het land van herkomst. Een belangrijk kenmerk van mobiele bendes is dat ze nooit lang op één en dezelfde plaats blijven.
Het fenomeen bestaat al eeuwenlang. Internationaal rondtrekkende bendes kunnen uit alle landen komen. In de afgelopen jaren is grote bezorgdheid ontstaan over de toename van het aantal bendes. De totale schade voor de Nederlandse detailhandel wordt geschat op 2,19 miljard euro (2014), voornamelijk door winkelcriminaliteit ².

 

Aanpak Roermond

mobiel banditismeSamen met de eerder genoemde instanties pakt de Gemeente Roermond dit fenomeen aan door het opwerpen van barrières waardoor het potentiele daders moeilijker wordt gemaakt om ongezien en ongestraft te stelen. Tevens worden de bezoekers van de stad op een klantvriendelijke wijze geattendeerd bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden.  Winkeliers kunnen worden begeleid om op een veilige manier hun winkel te exploiteren. Wanneer onverhoopt toch een winkeldief toeslaat, is een aanpak neergezet om snel aangifte te doen waarbij (financiële) schade direct op de dader wordt verhaald.
De bezoeker van de stad krijgt op een klantvriendelijke wijze verteld dat hij door nonchalant gedrag gemakkelijk een doelwit kan worden van fraude, oplichting of diefstal.
Ten aanzien van (potentiële) daders voert de politie samen met justitie een lik-op-stukbeleid dat nieuwe daders moet ontmoedigen.

Met z’n allen werken wij aan een veilig Roermond waar het goed toeven is!

Contact en meer informatie


Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen via mail@roermond.nl

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Limburg.

¹ : bron: rapport Dina Siegel, Mobiele banditisme (juni 2013).
² : bron: Global Retail Theft Thermometer

banditisme