Werk in uitvoering: Aanleg infiltratiebuffer Keulsebaan

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Werk in uitvoering » Werk in uitvoering: Aanleg infiltratiebuffer Keulsebaan

Werk in uitvoering: Aanleg infiltratiebuffer Keulsebaan

10 jan

Aanleg van een infiltratiebuffer langs de Keulsebaan, ter hoogte van de aansluiting met de Randweg. De werkzaamheden duren tot begin maart.

Ter hoogte van het kruispunt Keulsebaan – Randweg worden in het naastliggend terrein rioolbuizen aangelegd. Om dit veilig te kunnen uitvoeren, wordt een gedeelte van het kruispunt afgezet en een snelheidsbeperking ingesteld. Het kruispunt blijft toegankelijk voor het verkeer.
 

Werk in uitvoering