Werk in uitvoering: fietsverbinding N280 – Leeuwen

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Werk in uitvoering » Werk in uitvoering: fietsverbinding N280 – Leeuwen

Werk in uitvoering: fietsverbinding N280 – Leeuwen

03 okt

De fiets- en voetgangersoversteek over de N280 tussen de Wilhelminasingel en de Mijnheerkensweg in Roermond is verwijderd.

Deelproject van N280 Roermond

De nieuwe fietsverbinding N280 – Leeuwen maakt onderdeel uit van de herinrichting van de N280 Roermond. Deze verbinding wordt aangelegd als alternatief voor de bestaande fietsverbinding tussen de N280 en Leeuwen via de oversteek Wilhelminasingel en een gedeelte van het fietspad langs de Mijnheerkensweg.

Doelstelling is om de fietsverbinding gereed te hebben voordat de werkzaamheden aan de N280 zelf starten. Hierdoor kunnen fietsers zowel tijdens als na de uitvoering van de werkzaamheden gebruikmaken van een veilige fietsroute.

De fietsstructuur N280 voorziet in de aanleg van een fietsroute vanaf de parallelweg van de N280, via de Puylegats naar de Steegstraat. Vervolgens via het Wilhelminaplein, de Slachthuisstraat, over het terrein van de gemeentewerf, onder het spoorwegviaduct Venloseweg door naar de Mijnheerkensweg.

Gefaseerd werken

Als gevolg van technische problemen is het aanbrengen van het fietspad ter plaatse van het viaduct Venloseweg uitgesteld. Op dit moment wordt een nieuwe oplossing bedacht. De opening van de fietsverbinding zal als gevolg hiervan tot een nog nader te bepalen tijdstip worden uitgesteld.

Overlast beperkt

(Brom)fietsers en voetvangers kunnen gedurende de werkzaamheden gewoon gebruikmaken van de huidige fietsroute. Dit geldt ook voor de fietsknooppuntenroute 87 en de Landelijke Fietsroute 3a. Om overlast tijdens drukke (Duitse) feestdagen te voorkomen, worden op deze dagen geen werkzaamheden uitgevoerd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het project op www.limburg.nl/N280 of op www.facebook.com/N280verbindtRoermond.

Werk in uitvoering