Werk in uitvoering: fietsverbinding N280 – Leeuwen

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Werk in uitvoering » Werk in uitvoering: fietsverbinding N280 – Leeuwen

Werk in uitvoering: fietsverbinding N280 – Leeuwen

03 okt

Deelproject van de N280 Roermond.

De nieuwe fietsverbinding N280 – Leeuwen maakt onderdeel uit van de herinrichting van de N280 Roermond. Deze verbinding wordt aangelegd als alternatief voor de bestaande fietsverbinding tussen de N280 en Leeuwen via de oversteek Wilhelminasingel en een gedeelte van het fietspad langs de Mijnheerkensweg.

De werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad zijn hervat. Ter plaatse van het viaduct Venloseweg wordt een keerwand aangebracht. Hierna wordt de asfaltverharding aangebracht. Ingeschat wordt dat de afbouw van het fietspad nog ongeveer 4 maanden in beslag neemt. Openstelling wordt daarom niet eerder verwacht dan eind juli 2018.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het project op www.limburg.nl/N280 of op www.facebook.com/N280verbindtRoermond.

Werk in uitvoering