Het Zorgteam Roermond

U bevindt zich hier: Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Sociale Zaken » Zorgteam » Het Zorgteam Roermond

Het Zorgteam Roermond

Inleiding over het Zorgteam Roermond

U kunt terecht bij het Zorgteam Roermond als u vragen heeft over:

  • Kwaliteit van leven;
  • Zelfredzaamheid;
  • Meedoen in de samenleving;
  • Gezondheid;
  • Wonen;
  • (Vrijwilligers)werk;
  • Dagbesteding;
  • Hulpmiddelen;
  • Overige dagelijkse dingen.

Wat is het Zorgteam Roermond?          

In het Zorgteam Roermond werken medewerkers van de gemeente en professionals van het Algemeen Maatschappelijk werk, welzijnsinstelling Welkom, Mee en De Zorggroep samen. Ieder met specifieke deskundigheid en ervaringen. Zij geven u persoonlijk advies en gaan samen met u op zoek naar de oplossing voor uw vraag of probleem. Uw vraag en situatie staan hierbij centraal.

Wat is nieuw?

Belangrijk is het wijkgericht werken. Inwoners ouder dan 18 jaar kunnen met hun vragen terecht op de diverse spreekuren in de wijk. Daarnaast kunt u uw vraag telefonisch of per e-mail aan het Zorgteam Roermond stellen. Door wijkgericht te werken willen we zo veel mogelijk contacten in de wijk leggen. Hierdoor kunnen signalen op tijd worden ontvangen en kan er vaak volstaan worden met een minder ingrijpende oplossing. Daarnaast heeft het wijkgericht werken als voordeel dat  de hulp en ondersteuning dicht bij huis en makkelijk is.  

Als Zorgteam Roermond bouwen we mee aan een actief netwerk waarin mensen elkaar helpen en noodzakelijke algemene voorzieningen gerealiseerd worden. Een algemene voorziening is het aanbod van diensten of activiteiten dat voor iedereen toegankelijk is en gericht is op maatschappelijke ondersteuning.

Hoe werkt het?

Het Zorgteam Roermond gaat eerst met u in gesprek. Samen met een medewerker bespreekt u de actuele situatie vanuit verschillende invalshoeken. Dit gesprek vindt in principe bij u thuis, of in een andere voor u vertrouwde omgeving plaats. U kunt iemand uit het eigen netwerk vragen om bij dat gesprek aan te schuiven. Vervolgens maakt de medewerker samen met u een plan om de verschillende problemen aan te pakken. U zoekt samen met elkaar naar een passende oplossing.

Het Zorgteam Roermond gebruikt de SNS (Sociale Netwerk Strategie) methodiek. Hierbij worden uw eigen mogelijkheden onderzocht. Ook wordt onderzocht of ondersteuning vanuit het eigen netwerk of bijvoorbeeld vrijwilligers voldoende is. Het Zorgteam Roermond zet professionele ondersteuning in daar waar nodig. Dit heet een maatwerkvoorziening.

Hoe zit het met uw privacy?

Medewerkers van het Zorgteam Roermond zullen u altijd vragen of zij informatie van- en over u mogen delen of opvragen. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.