Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

U bevindt zich hier: Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Sociale Zaken » Zorgteam » Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

De gemeente Roermond heeft een eigen regeling voor mensen met allerlei soorten hoge zorg- en meerkosten die zij als gevolg van hun chronische ziekte of handicap hebben.

Algemeen

Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra kosten door hun aandoening. Enkele voorbeelden van die kosten zijn: extra beddengoed, waskosten, energieverbruik en hoge eigen bijdragen voor medicijnen. De gemeente Roermond heeft een eigen regeling voor mensen met allerlei soorten hoge zorg- en meerkosten die zij als gevolg van hun chronische ziekte of handicap hebben. De gemeente komt hen tegemoet met een eenmalig bedrag van € 200,- per persoon per jaar.
 
De tegemoetkoming is bedoeld voor mensen die:

  • In de gemeente Roermond wonen;
  • Chronisch ziek zijn of een handicap hebben;
  • Extra kosten hebben vanwege hun ziekte of beperking die ze niet van andere organisaties vergoed krijgen.

Aanvragen tegemoetkoming

Heeft u over het jaar 2015 de tegemoetkoming ontvangen dan krijgt u het aanvraagformulier automatisch toegestuurd. U hoeft hiervoor dus zelf geen actie te ondernemen.

Voor alle andere chronisch zieken en gehandicapten geldt dat zij op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur terecht kunnen bij de afdeling Sociale Zaken, Zorgteam Roermond, bereikbaar via telefoonnummer 0475-359121 of 0475-359999 en emailadres infozorgteam@roermond.nl. De aanvraag heeft betrekking op meerkosten gemaakt in het voorafgaande jaar.

Termijn afhandeling

De afgelopen periode hebben veel burgers van de gemeente Roermond gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken in te dienen. Hierdoor is vertraging opgelopen in de afhandeling van de aanvragen. Het kan daarom langer duren dan u gewend bent alvorens u van de gemeente bericht krijgt over de door u ingediende aanvraag.