Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

U bevindt zich hier: Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Sociale Zaken » Zorgteam » Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

De gemeente Roermond heeft een eigen regeling voor mensen met allerlei soorten zorg- en meerkosten die zij als gevolg van hun chronische ziekte of beperking hebben.

Algemeen

Mensen met een chronische ziekte of een beperking hebben vaak extra kosten. Enkele voorbeelden van die kosten zijn:

  • verplicht eigen risico;
  • extra beddengoed;
  • extra waskosten;
  • hoger energieverbruik;
  • hoge eigen bijdragen voor medicijnen.

De gemeente Roermond verstrekt een tegemoetkoming aan mensen die meerkosten hebben als gevolg van hun chronische ziekte of beperking. De tegemoetkoming is bedoeld voor mensen die:

  • in de gemeente Roermond wonen;
  • chronisch ziek of beperkt zijn;
  • extra kosten hebben vanwege hun ziekte of beperking en die niet vergoed worden.

De bijdrage is € 200,- per jaar, mogelijk onder aftrek van een tegemoetkoming van het UWV.

Aanvragen tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan jaarlijks aangevraagd worden. Let op: de aanvraag heeft altijd betrekking op kosten die gemaakt zijn in het voorafgaande kalenderjaar! Mensen die in 2017 een tegemoetkoming hebben ontvangen krijgen in 2018 het aanvraagformulier automatisch toegestuurd. Zij hoeven dus zelf hiervoor geen actie te ondernemen.
Voor vragen of het indienen van een aanvraag kunnen mensen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur terecht  bij het Zorgteam van de gemeente Roermond, bereikbaar op telefoonnummer 0475 – 359 121 óf 359 999.