Ambtelijke organisatie

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie bestaat uit sectoren en een aantal afdelingen.

De directeur van de ambtelijke organisatie is de gemeentesecretaris. Deze is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie en is aanwezig bij vergaderingen van het college van B&W.

De ambtelijke organisatie bestaat uit de volgende sectoren en afdelingen:

De gemeenteraad wordt in zijn functioneren bijgestaan door:

Het Management Team (MT) is samengesteld uit de gemeentesecretaris (voorzitter) en de directeuren.