Ambtelijke organisatie

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie

Ambtelijke organisatie

Hieronder vindt informatie over de samenstelling van de ambtelijke organisatie.

De directeur van de ambtelijke organisatie is de gemeentesecretaris. Deze is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie en is aanwezig bij vergaderingen van het college van B&W.

Het Directie Team (DT) is samengesteld uit de gemeentesecretaris (voorzitter) en de directeuren:

  • Peter Marx
  • Jos Rensen a.i.

De ambtelijke organisatie bestaat uit de volgende afdelingen:

De gemeenteraad wordt in zijn functioneren bijgestaan door:

Een overzicht van de gehele organisatiestructuur vindt u in het organogram (PDF)