Geluidshinder

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Geluidshinder

Geluidshinder

Het beheersen van de geluidhinder vindt plaats door het stellen en handhaven van regels en het saneren van ongewenste situaties.

Bedrijven

Voor vrijwel alle bedrijfsmatige activiteiten waarbij geluid wordt geproduceerd zijn regels van toepassing in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Een bedrijf heeft dan een eigen specifieke omgevingsvergunning voor de activiteit milieu of valt onder algemene milieuregels, het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor het overgrote deel van de bedrijven binnen de gemeente Roermond zijn de regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Horecabedrijven

geluidsmeterRoermond wil zich profileren als bruisende toeristische stad met een regionale uitstraling en een vriendelijk ondernemersklimaat. Een belangrijke invulling hieraan wordt geleverd door de horecaondernemers door het organiseren van activiteiten. Op deze pagina vindt u informatie over de ontheffingsmogelijkheden van de geluidgrenswaarden voor horeca-ondernemers.

Overige geluidhinder

Eventuele geluidhinder vanwege activiteiten die niet onder landelijke of provinciale regelgeving vallen wordt gereguleerd via de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).

Klachtenmelding

Buiten normale kantooruren is de gemeente Roermond zeven dagen per week bereikbaar voor het melden van milieuklachten. De milieuklachtentelefoon is bereikbaar op het telefoonnummer 14-0475.

U kunt ook een melding doorgeven via het digitale loket.