Monumentenzorg

U bevindt zich hier: Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Monumenten en Archeologie » Monumentenzorg

Monumentenzorg

Op deze pagina treft u documenten aan die te maken hebben met het beleidsveld monumentenzorg.

Nota Monumentenzorg en archeologie, Terugblik en Planning 1990-2008

In de Nota Monumentenzorg en Archeologie, Terugblik en Planning 1990-2008 staat de visie van de gemeente Roermond ten aanzien van de monumentenzorg en archeologie binnen haar grondgebied te lezen.

Monumenten- en archeologieverordening 2011

De Monumenten- en archeologieverordening is een document dat in feite de uitwerking in regelgeving vormt van het gemeentelijk beleid. Of het nou om gemeentelijke subsidies gaat, archeologisch onderzoek, het aanbrengen of wijzigen van een monument, al deze zaken zijn terug te vinden in dit document.

Beschermde gezichten

De gemeente Roermond kent twee rijksbeschermde gezichten, gebieden met een bijzonder monumentale waarde. Binnen de contouren van een beschermd gezicht gelden strengere regels met betrekking tot planvorming. De kaarten dienen louter om de grenzen van de gezichten aan te geven. De daadwerkelijke voorschriften kunt u in het betreffende bestemmingsplan nalezen. Mocht u ruimtelijk gezien binnen deze gebieden iets van plan zijn, bijvoorbeeld het maken van een aanbouw bij u huis, dan dient u contact op te nemen met de afdeling Bouwtoezicht van de gemeente. Ook kunt U de vergunningencheck doen op www.omgevingsloket.nl .

Cultuurhistorische analyses

In deze lijst zijn alle rapporten opgenomen die gemaakt zijn ten behoeve van de planvorming bij monumentale panden. Wanneer u een rapport wilt inzien dient u contact op te nemen met één van de coördinatoren monumentenzorg en archeologie. (lijst nog toevoegen)

Monumentenlijst

De monumentenlijst verschaft u vlot inzicht of een bepaald pand of object een monument is en of het dan gaat om een rijksmonument of een gemeentelijk monument. Wat er precies aan het desbetreffende object beschermd is, valt niet uit deze lijst op te maken. Daarvoor is het noodzakelijk om de redengevende omschrijving te raadplegen. Soms is een pand in zijn geheel beschermd, of alleen de voorgevel, of een bepalend interieuronderdeel zoals een monumentale trap.

Brochure Vergunningsvrij

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een brochure uitgegeven waarin uitgelegd staat voor welke werkzaamheden in het beschermd gezicht of aan rijksmonumenten geen omgevingsvergunning meer benodigd is.

Vragen?