RESOLVE

U bevindt zich hier: Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » RESOLVE

RESOLVE

Involving the retail sector in sustainable mobility

Wat is RESOLVE?

In RESOLVE bundelen acht Europese steden en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun kennis en ervaring om de betrokkenheid van de retailsector bij het opstellen van verkeersbeleid te vergroten. Op lokaal niveau gebeurt dit met het opstellen van een nieuw Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) / Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP), op regionaal en landelijk niveau door de met RESOLVE opgedane kennis en ervaring breed te verspreiden en op Europees niveau door een aanvulling op de SUMP-richtlijnen voor te stellen. Roermond is projectleider van RESOLVE.

RESOLVE wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en mogelijk gemaakt door het INTERREG Europe programma van de Europese Unie.


Waarom RESOLVE?

Vertegenwoordigers van acht Europese steden en de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn samen tot de conclusie gekomen dat de Europese richtlijnen voor het opstellen van een SUMP / GVVP niet voldoen. In de richtlijnen wordt teveel nadruk gelegd op leefbaarheid en duurzaamheid en is te weinig aandacht voor de lokale (retail) economie. Deze aandacht is wel gewenst:

 • Retail-gerelateerd verkeer omvat een groot deel van het totaal aantal verplaatsingen dat met gemotoriseerde voertuigen wordt gemaakt.
 • Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een sterke lokale (retail-)economie en dus voor de leefbaarheid van de stad.
 • Het vroegtijdig betrekken van stakeholders bij  het opstellen van een SUMP (GVVP) zorgt voor draagvlak en daarmee voor een grotere kans op succes voor maatregelen op het gebied van duurzame mobiliteit.


Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van RESOLVE?

De belangrijkste uitkomsten van RESOLVE zijn:

 • Een betere SUMP (GVVP) in de deelnemende steden dat meer ondersteuning biedt aan de lokale (retail-) economie en dat op een breder draagvlak kan rekenen bij retailers.
 • Maatregelen die ervoor zorgen dat de uitstoot van schadelijk stoffen van retail-gerelateerd verkeer vermindert zonder de retailsector nadelig te beïnvloeden.
 • Verbetering van de samenwerking tussen de gemeenten en retailers op het gebied van bereikbaarheid door kennis en begrip voor elkaars belangen en standpunten te vergroten.
 • De onderkenning op regionaal, nationaal en Europees niveau dat retail-gerelateerd verkeer een belangrijke factor is om rekening mee te houden bij het opstellen van verkeersbeleid.

Wie zijn de projectpartners?

Naast Roermond en de Erasmus Universiteit nemen de volgende partners deel aan RESOLVE:

 • Reggio-Emilia, Italië;
 • Manchester, Verenigd Koninkrijk;
 • Maribor, Slovenië;
 • Kronoberg (provincie), Zweden;
 • Almada, Portugal;
 • Warschau, Polen;
 • Moravië-Silezië (provincie), Tsjechië.

Roermond is Lead Partner in RESOLVE. Dit betekent dat Roermond het enig aanspreekpunt is voor de subsidieverstrekker namens het gehele consortium.


Meer informatie?

Op de projectwebsite http://www.interregeurope.eu/resolve/ vindt u meer informatie en het laatste nieuws over het project.

Wilt u meer informatie over het opstellen van het GVVP dan kunt u hier terecht.

 

 

Logo Interreg Europe project RESOLVE