Regelgeving (verordeningen)

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Beleidsdocumenten en regelgeving » Verordeningen Gemeente Roermond

Regelgeving (verordeningen)

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de verordeningen (regelgeving) van de Gemeente Roermond.

De Gemeente Roermond publiceert alle wettelijk geldende regelgeving op overheid.nl. Naar de belangrijkste regelingen vindt u hieronder een directe verwijzing.

Algemene plaatselijke verordening (APV)

Verordening met regels omtrent openbare orde en veiligheid.

Legesverordening

Verordening met regels omtrent heffing en invordering van leges, inclusief tarieventabel voor onder meer de dienstverlening burgerlijke stand (o.a. paspoorten, rijbewijzen en trouwen).

Algemene Subsidieverordening

Deze verordening is van toepassing op subsidies ten behoeve van alle activiteiten die worden aangeboden voor zover deze niet onderwerp zijn van specifieke subsidieregelgeving. Deze verordening is eveneens van toepassing op organisaties die door de gemeente Roermond worden gesubsidieerd vanuit haar centrumfunctie voor de regio Midden-Limburg.

Bouwverordening

Verordening die onder andere de stedenbouwkundige eisen, de procedure voor de bouwvergunning en de regels voor het gebruik van bouwwerken weergeeft.

Verordening hondenbelasting

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2018

Regeling arbeidsvoorwaarden (CAR/UWO)

Regels omtrent arbeidsvoorwaarden gemeente Roermond

Regeling briefadres

Regels omtrent adressering.

Verordening individuele inkomenstoeslag

Regels voor individuele inkomenstoeslag

Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen en op het begraven

Andere verordening of regeling?

De wettelijke publicatie van alle verordeningen van de Gemeente Roermond vindt u op overheid.nl. Deze kunt u eenvoudig terugvinden met postcode en titel of trefwoord.