Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Project: Haalbaarheid snelle fietsroute oost-west

Snelfietsroute

De gemeenten Roermond en Leudal werken samen aan een studie naar de haalbaarheid van 2 fietsverbindingen:

  • Eén fietsverbinding loopt vanaf het station in oostelijke richting naar Industriepark Roerstreek/Meinweg
  • Eén fietsverbinding loopt vanaf het station in westelijke richting naar Buggenum/Haelen.

Voor deze fietsverbinding in westelijke richting werkt de gemeente Roermond samen met de gemeente Leudal. 

Meer informatie

Voor meer informatie omtrent dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Roermond, de heer R. Rosenboom bereikbaar via (0475) 35 92 61 of robrosenboom@roermond.nl. De projectleider bij de gemeente Leudal is de heer P. Francot bereikbaar via (0475) 85 96 13 of p.francot@leudal.nl