Subsidies Binnenstad

U bevindt zich hier: Home » Ondernemer » Binnenstad » Subsidies Binnenstad

Subsidies Binnenstad

Met het plan Vitale Stad maakt de gemeente, samen met een bijdrage van de provincie, werk van de binnenstad. Dit plan draagt eraan bij dat de Roermondse binnenstad nog meer een plek wordt om te zijn en te ontmoeten. Een binnenstad met een diversiteit aan winkels, horeca en verrassende nieuwe concepten. En ook een prettige plek om te wonen. Belangrijke onderdelen zijn de aanpak van leegstand en het versterken van het historische karakter van onze stad.

Hiervoor heeft de gemeente in samenwerking met provincie, budget beschikbaar gesteld voor een aantal stimuleringsregelingen. Informatie hierover vindt u in deze folder.

Klik hier voor de verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad).
Niet elke subsidie geldt voor hetzelfde gebied. In de bijlage van de verordening zijn een tweetal kaarten opgenomen waarin de gebieden zijn aangegeven. In de folder staat eveneens een kaart met de gebieden. 

Indienen subsidieaanvraag
Een subsidieaanvraag dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders ingediend te worden. In de verordening is de beoordelingsprocedure opgenomen. De aanvraag dient aan een aantal vereisten te voldoen. 
Hieronder zijn per subsidie de vereisten in een checklist opgenomen. Voor alle aanvragen geldt dat deze voorzien moeten zijn van een datum en handtekening.

Heeft u nog vragen?
kunt ons bereiken door te bellen met 14 0475 of per email