Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

U bevindt zich hier: Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Afval » Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

In het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 leest u, in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen, nadere regels omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling kunnen worden aangeboden.

Het college van B&W heeft op 21 februari 2017 het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 vastgesteld. Het besluit treedt 15 april 2017 in werking. 
Het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 inclusief bijlagen.

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Roermond 2017 (pdf-bestand)

Bijlage 1: Overzicht inzameling oud papier en karton (pdf-bestand)

Bijlage 2: Hoogbouwlocaties waar bovengrondse containers zijn aangewezen als inzamelmiddel (pdf-bestand)

Bijlage 3: Hoogbouwlocaties waar ondergrondse containers zijn aangewezen als inzamelmiddel (pdf-bestand)

Bijlage 4: Inzamelvoorzieningen op wijkniveau (pdf-bestand)

Bijlage 5: Aangewezen aanbiedplaatsen voor inzamelmiddelen (pdf-bestand)

Bijlage 6: Reglement milieupark Roermond 2017 (pdf-bestand)

Bijlage 7: Routeschema wekelijkse inzameling gft- en restafval (pdf-bestand)

 

Wijziging Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Roermond / april 2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-64214.html