Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Veelgestelde vragen over de nieuwe manier van afvalinzameling per 1 januari 2021

De gemeente streeft ernaar om de afvalberg zo klein mogelijk te maken. Dat is beter voor het milieu en zorgt op termijn voor een daling van de afvalstoffenheffing en dus voor een besparing in uw portemonnee. 

Vanaf 1 januari 2021 zal Van Kaathoven Nederland B.V. het afval in de gemeente Roermond ophalen. Om de afvalberg zo snel mogelijk terug te dringen heeft de gemeente besloten om de frequentie van de inzameling van het huishoudelijk rest en GFT afval van 1 keer per week naar 1 keer per 2 weken te veranderen.

Het plastic of PMD afval wordt vanaf 1 januari 2021 1 keer per week ingezameld in plaats van 1 keer per 2 weken. Tot 1 juli kunt u gebruik blijven maken van de duobak. Om nog beter te scheiden streeft de gemeente ernaar om vanaf 1 juli 2021 twee aparte bakken voor gft en rest aan te bieden. In het eerste half jaar worden inwoners geïnformeerd over de keuzes van de bakken en hoe die vanaf 1 juli 2021 gebruikt kunnen gaan worden. 

In 2017 heeft de gemeente een duurzaamheidsvisie vastgesteld waarin staat dat gestreefd wordt naar het verkleinen van de hoeveelheid afval die inwoners produceren. Op dit moment is dat 198 KG per inwoner per jaar. In 2025 hopen we dat er nog maar max. 100 KG per inwoner per jaar aan huishoudelijk restafval wordt ingezameld. Dat zorgt op termijn voor een lagere afvalstoffenheffing en minder belasting van het milieu wat beter is voor onze toekomst. 

Op 1 januari 2021 veranderen we van inzamelaar. Van Kaathoven Nederland B.V. zal vanaf dat moment de duo-containers 1 keer per 2 weken inzamelen tot 1 juli 2021. De frequentie van de inzameling verandert omdat we samen toewerken naar minder afval en de kosten van uw afvalstoffenheffing willen terugdringen. De periode tussen januari en juli is een overgangsperiode waarin we de huidige duo-bakken willen gaan vervangen voor twee aparte monobakken. U krijgt straks zelf de keuze wat het formaat van uw bak wordt. U heeft de keuze uit een bak van 140 liter en 240 liter. Deze keuze gaan we in het eerste kwartaal van 2021 met elkaar maken. Aan de inzameling van emmers van 25 liter en 40 liter verandert voorlopig niks. Het PMD afval wordt 1 keer per week ingezameld in plaats van een keer per 2 weken. Veel restafval wordt nu namelijk nog veroorzaakt door PMD afval. Door dat 1 keer per week te scheiden verwachten wij meer ruimte in de duo-container. De inzameldagen zullen veranderen, hierover communiceren wij met u via de afvalkalender. 

Op 1 juli 2021 veranderen wij samen van inzamelmiddel en stappen we over van duo-bak voor GFT en restaval, naar twee aparte mono-bakken voor het GFT en restafval. De frequentiewijziging van 1 keer per week naar 1 keer per 2 weken blijft hetzelfde. PMD wordt 1 keer per week ingezameld. Emmers van 25 liter en 40 liter worden ook 1 keer per week ingezameld. Inwoners kunnen in 2021 zelf een formaat bak uitkiezen. Er is keuze tussen 140 liter en 240 liter. 

Voor mensen die gebruik maken van 25 en 40 liter emmers (wonen boven winkels en gestapelde bouw) geld dat de emmers 1 keer per week worden ingezameld. Alleen de inzameldagen kunnen afwijken van wat u gewend bent. De inzameldagen worden gecommuniceerd in de nieuwe afvalkalender. 

Tot 1 januari 2021 wijzigt er niks aan de routes of de frequentie van de inzameling. De inzamelroutes vanaf 1 januari 2021 worden via de afvalkalender gecommuniceerd www.mijnafvalwijzer.nl.

U kunt uw tuinafval versnipperd aanbieden in de duobak. Is deze vol, dan kunt u het tuinafval gratis naar het milieupark brengen. De gemeente komt daarnaast op afroep langs op de volgende data, u dient hiervoor een afspraak te maken: 

Versnipperen: 
Van maandag 9 november t/m 13 november 2020. Meld u zich uiterlijk woensdag 4 november 2020 aan via telefoonnummer 14 0475. 

Ophalen: 
Vrijdag 20 november 2020. Meld u zich uiterlijk vrijdag 13 november aan via telefoonnummer 14 0475.

U kunt contact opnemen met 14 0475. We reageren dan zo snel mogelijk op uw vraag. 

De overgang van de duobak naar twee aparte (mono) bakken is voorzien in juni en juli 2021. De gemeente streeft ernaar om via de twee aparte bakken (1 voor GFT en 1 voor restafval) afval in te zamelen. 

Tussen januari en juli hebben alle huishoudens 120 liter ruimte voor GFT én voor Restafval in de duo-bak. Veel restafval wordt nu veroorzaakt door PMD-materiaal, daarom haalt de gemeente het PMD-afval 1 keer per week extra op. Het is van belang om het afval goed te scheiden. Als er onvoldoende ruimte is in de duo-container kan het GFT-afval gratis naar het milieupark worden gebracht. 

De kosten voor het inzamelen en verwerken zijn de afgelopen jaren gestegen. Met de nieuwe inzamelmethodiek streven we ernaar om zo snel mogelijk de afvalstoffenheffing omlaag te krijgen. Hiervoor is het noodzakelijk dat het afval goed gescheiden wordt zodat de kosten voor inzameling en verwerking ook lager worden. 

 

Uw Reactie
Uw Reactie