Veel gestelde vragen over het uitstel van de wijziging afhaalsysteem

Er is bezwaar gemaakt tegen de wijze van gunning van de aanschaf van de nieuwe afvalcontainers. Het college heeft daarop besloten om de opdracht alsnog Europees aan te besteden. Dit betekent dat de overgang van duo- naar monocontainers voor afvalinzameling in de gemeente Roermond wordt uitgesteld tot 1 juli 2022. 

Tot 1 juli 2022 verandert niets aan de huidige wijze van ophalen via de huidige duocontainers. De nieuwe Europese aanbesteding wordt nu opgestart. De opgehaalde informatie onder inwoners over de keuze van de container neemt de gemeente mee in de nieuwe aanbesteding.

Waarom ontvang ik geen nieuwe monocontainer voor 1 juli 2021? 

Er is bezwaar gemaakt tegen de wijze van gunning van de aanschaf van de nieuwe containers. Het college heeft daarop besloten om de opdracht alsnog Europees aan te besteden. Hierdoor wordt  per 1 juli 2022 overgestapt naar monocontainers. In deze periode wordt het afval dus gewoon opgehaald en zal de inzameling op tenminste hetzelfde niveau van dienstverlening worden voortgezet. Tot 1 juli 2022 verandert er niks aan de inzameling van de huidige duocontainers. Via www.mijnafvalwijzer.nl vind u de voor u geldende inzameldagen. PMD wordt 1x per week ingezameld. 

Wanneer ontvang ik dan wel mijn nieuwe monocontainer? 

Door het bezwaar zal  per 1 juli 2022 overgestapt worden naar monocontainers.

Wat gebeurt er met mijn keuze voor het soort container?

De informatie uit de uitvraag onder inwoners over de keuze van de container wordt meegenomen in de nieuwe aanbesteding.
 

Uw Reactie
Uw Reactie