Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Bewijs van in leven zijn

Als u moet aantonen dat u nog leeft, bijvoorbeeld voor een pensioenfonds of uitkeringsinstantie, vraagt u een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aan. 

  • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.

Afspraak maken

U komt naar het stadskantoor om een bewijs van in leven aan te vragen. Hiervoor maakt u een afspraak.

  • Neem uw geldig paspoort of identiteitskaart mee.
  • Neem het bericht mee van de instantie waarin staat dat u het bewijs nodig heeft.
  • Neem uw pinpas of contant geld mee. Bij voorkeur met pin betalen.

Voor het aanvragen van een bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland kunt u iemand machtigen via het machtigingsformulier uittreksel (Pdf, 453 kB).

  • Bewijs van in leven zijn € 13,80.
    Vraagt uw pensioenfonds om een bewijs van in leven zijn? Dan is het gratis.
  • Attestatie de vita € 13,80.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Uw Reactie
Uw Reactie