Begroting 2019

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Beleidsdocumenten en regelgeving » Begroting 2019

Begroting 2019

De druk op de gemeentelijke financiën neemt weliswaar toe, maar de begroting is de komende jaren sluitend. De lastendruk stijgt volgend jaar niet, behoudens inflatiecorrectie. En stapsgewijs worden nieuwe accenten gelegd, in lijn met het Coalitieakkoord en de Toekomstvisie Roermond 2030. Dat staat in de concept begroting 2019, die het college van B&W naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De raad bespreekt de begroting op 8 november a.s.

Het college bouwt voort op het fundament dat in eerdere jaren is gelegd. Er is al flink geïnvesteerd in een zorgzame, dynamische, groene en moderne gemeente. Maar de lat gaat nog een stukje hoger, want in het Coalitieakkoord zijn ook weer nieuwe accenten gelegd. Zo wordt voorgesteld om in 2019 voor duurzaamheid en voor diversiteit ieder  € 100.000 vrij te maken voor een eerste aanzet voor nieuw beleid.  

Infographic begroting 2019

(klik op de afbeelding voor de grote versie)

Infographic

Begrotingsbehandeling

Begrotingsbehandeling vindt plaats in de raadsvergadering van donderdag 8 november.