Gemeentelijke belastingen via BsGW

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Gemeentelijke belastingen via BsGW

Gemeentelijke belastingen via BsGW

Vanaf 2014 ontvangt u de gemeentebelastingen en de waterschapsbelastingen samen op één aanslagbiljet. De heffing en inning van deze gecombineerde belastingaanslag wordt verzorgd door BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. De gemeente Roermond werkt met andere gemeenten en de waterschappen samen in de gemeenschappelijke regeling BsGW. Samenwerking tussen waterschappen en gemeenten biedt veel voordelen: veel werk wordt niet meer dubbel gedaan en de belastingheffing wordt efficiënter en dus op den duur goedkoper.

Zaterdag 18 januari heeft u een brief ontvangen met hierin meer informatie over het nieuwe aanslagbiljet. Hierin leest u precies wat er gaat veranderen en waarom. Het aanslagbiljet zelf ontvangt u op zaterdag 29 maart 2014. 

Hieronder vindt u informatie over de wijze van heffing van diverse gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven.

Voor informatie over alle gemeentelijke belastingen kunt u terecht bij de BsGW: 

  • Internet: www.bsgw.nl
  • Belastingtelefoon BsGW Roermond: 088 - 8 420 420 (lokaal tarief)

BsGWPostadres
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Postbus 1271
6040 KG Roermond

Bezoekadres
Maria Theresialaan 99
Roermond

Digitale belastingbalie

U kunt uw gemeentelijke belastinggegevens inzien via de digitale belastingbalie nadat u inlogt met burgerservicenummer en aanslagnummer.