Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening.
Kom alléén in dringende gevallen naar het stadskantoor. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

De bevrijding van Roermond

Frontstad in de oorlogOp zondag 1 maart 2020 is het 75 jaar geleden dat Roermond werd bevrijd van Nazi-Duitsland. Generaal-majoor John B. Anderson stond aan het hoofd van de Amerikaanse troepen die Roermond op 1 maart 1945 hebben bevrijd. In de vroege ochtend van 1 maart 1945 trok de eerste Amerikaanse verkenner, Vincent von Henke, de stad binnen over de brokstukken van de Roerbrug op de Maastrichterweg. De Amerikanen troffen een ontvolkte en verwoeste stad aan.

De stad Roermond en haar inwoners hebben tijdens WO2 zwaar geleden onder de Duitse bezetting. Ook de pogingen van de geallieerden om de stad te bevrijden zorgde voor slachtoffers en verwoestingen. Roermond is vanaf begin september 1944 frontstad en wordt een belangrijk steunpunt voor de verdediging van de Duitse westgrens. De stad en alle gebieden ten oosten van de Maas zijn op 9 september 1944 politiek en bestuurlijk ingelijfd bij het Duitse Rijk. Begin 1945 zijn bijna alle burgers geëvacueerd. Op 28 februari 1945 blazen de bezetters de toren van de Sint Christoffelkathedraal op in een vrijwel verlaten binnenstad. 

Op 14 september 1944 hoort men in Roermond hoe het Wilhelmus via de radio wordt uitgezonden vanuit Maastricht. De bevrijding zal nu nog slechts een kwestie van enkele dagen zijn, is de stellige overtuiging. Maar Operatie Market Garden mislukt voor een belangrijk deel en het geallieerd oppergezag onder leiding van generaal Eisenhower besluit dat de haven van Antwerpen moet worden vrijgemaakt. Dat betekent minder inzet aan het front in Limburg, waar de opmars ten zuiden van Susteren door heftige tegenstand van de Duitsers is stil komen te staan.

Roermond krijgt te maken met een waar schrikbewind van majoor Ulrich Matthaeas en zijn Fallschirmjägerregiment. Razzia's, plunderingen en terreur van de gedemoraliseerde maar fanatieke parachutisten zijn schering en inslag. Ulrich Matthaeas liet een decreet uitgaan dat alle mannen in de leeftijd tussen de zestien en zestig jaar zich moesten melden vóór 18 december 1944. De oproep had nauwelijks effect. Vrijwel alle mannen en jongens duiken onder. Om een afschrikwekkend voorbeeld te stellen werd op 28 december 1944 bekendgemaakt dat veertien mannen - dertien Roermondenaren en een Poolse dwangarbeider -  in de nacht van 26 op 27 december 1944 in de bossen bij Elmpt terechtgesteld waren.

Voortaan zou iedereen die niet aan de oproep van de Duitsers gehoor gaf, zonder aanziens des persoons standrechtelijk doodgeschoten worden. Die aankondiging bracht vele mannen, ongeveer 2.800, ertoe zich te melden. Onder barre omstandigheden gingen zij te voet naar Dülken. De meesten hebben in Wuppertal dwangarbeid moeten verrichten. Jaarlijks wordt dit met een voettocht vanaf de Heilig Hartkerk in het Roermondse Veld en een moment van stilte in het Elmpterwald (Lüzenkamp) herdacht. Het monument in het Lüzenkamp is een geschenk van de inwoners van de gemeente Niederkrüchten.

Eind januari en begin februari 1945 worden bijna alle inwoners geëvacueerd naar de noordelijke provincies. De Duitsers willen hun niet meer in de stad hebben. Velen konden pas in juni 1945 terugkeren naar Roermond. De Joodse bevolking in Roermond heeft zwaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij werden gedeporteerd en vermoord in vernietigingskampen. Slechts enkele keerden terug.
De bevrijding van Roermond wordt uiteindelijk ingeluid met zware bombardementen van de Britten waarna de Amerikanen onder leiding van generaal Anderson de stad bevrijden. In de nacht van de bevrijding blazen de bezetters de toren van de Sint Christoffelkathedraal nog op in een vrijwel verlaten binnenstad.

Uw Reactie
Uw Reactie