Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Informatie werkzaamheden Slachthuisstraat

Bewonersbrief door brievenbus

Aan
de bewoner(s) van de Slachthuisstraat, Ernst Casimirstraat en Carmelitessentraat   

Roermond, 14 mei 2020

Onderwerp: informatie werkzaamheden Slachthuisstraat

Beste meneer, mevrouw, 

Werk in uitvoering: Slachthuisstraat - Carmelitessenstraat

Op 25 mei start BLM Wegenbouw in opdracht van de gemeente Roermond aan de aanleg van een snelfietspad in de Slachthuisstraat. Naast de aanleg van een snelfietspad wordt de gehele Slachthuisstraat opnieuw ingericht. De Carmelitessentraat wordt opnieuw bestraat.

Projectinformatie

De gemeente Roermond en BLM Wegenbouw kiezen er vanwege de Corona-maatregelen voor om géén publieke informatieavond te houden. We bieden aanwonenden en ondernemers de beschikbare projectinformatie per informatiebrief én digitaal. Daarnaast zijn we eenvoudig te bereiken bij vragen of opmerkingen.

Met deze informatiebrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:

 • Algemene projectinformatie
 • Planning en fasering
 • Bereikbaarheid
 • Praktische informatie
 • Communicatie

Algemene projectinformatie

De Slachthuisstraat wordt vanaf de Wilhelminasingel tot aan de Carmelitessentraat geheel opnieuw ingericht en voorzien van een vrijliggend snelfietspad. Gedeeltelijk wordt ook het riool in de Slachthuisstraat vervangen. De Carmelitessentraat wordt opnieuw bestraat.
De spoorwegovergang wordt in de nieuwe situatie volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Op de website van BLM Wegenbouw is de volgende projectinformatie in te zien:

 • Ontwerptekening van de nieuwe situatie
 • Planning en fasering
 • Verkeersmaatregelen, afzettingen en omleidingen

Planning en fasering

Het gehele werk neemt ongeveer 5 maanden in beslag verdeeld over 4 fases.

 • Fase 1: Wilhelminasingel – Spoorwegovergang: eind mei – medio juli 
 • Fase 2: Spoorwegovergang – Ernst Casimirstraat: medio juli – eind augustus
 • Fase 3: Ernst Casimirstraat – Carmelitessentraat: eind augustus – medio september
 • Fase 4: Carmelitessentraat: medio september – medio oktober

De tekening van de verschillende fases vindt u hier

Bereikbaarheid

 • Doorgaand verkeer in een fase tijdens het werk is niet mogelijk. De weg wordt afgesloten voor autoverkeer.
 • Voetgangers en fietsers kunnen via het trottoir of een tijdelijk pad van loopschotten het werk passeren.
 • Aanwonenden kunnen te voet en per fiets hun woning bereiken.
 • Bereikbaarheid voor leveranties en afnemers bij bedrijven wordt persoonlijk afgestemd. BLM biedt waar mogelijk maatwerk aan, neem hiervoor contact op met Christian Reuls van BLM.

Praktische informatie

 • Huisvuil kan op de vastgestelde momenten worden aangeboden. BLM verzorgd het inzamelen en weer terugplaatsen van containers. Vermeld duidelijk uw huisnummer op uw afvalcontainer;

Communicatie

 • BLM biedt één op één afstemming aan voor ondernemers en belanghebbenden. Neem hiervoor contact op met Christian Reuls, contactpersoon bij BLM Wegenbouw.
 • Op de website van BLM Wegenbouw vindt u algemene projectinformatie.
 • Actualiteiten ontvangt u eenvoudig met de gratis BLM Wegenbouw App. Deze download u in de Appstore voor IPhone of Playstore voor Android.
 • U ontvangt een bewonersbrief voor aanvang van de fase nabij uw woning.
 • BLM maakt een WhatsApp groep voor snelle afstemming per fase. Deelname is geheel vrijblijvend; Hiervoor kunt u uw telefoonnummer doorgeven aan Christian Reuls.
 • E-mail en telefonisch contact is altijd mogelijk.

BLM Wegenbouw staat u graag te woord bij vragen en/of opmerkingen.
Neem hiervoor contact op met Christian Reuls.

Christian Reuls (contactpersoon)
Email: c.reuls@blmwegenbouw.nl
Telefoon: 06 – 8398 3728

Heeft u vragen aan de gemeente Roermond over het project? Neem dan contact op met de toezichthouder Jean Heffels, jeanheffels@roermond.nl, 06-15027436 of de projectleider 
Roland Slangen, rolandslangen@roermond.nl, 06-51192363.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Roermond

BLM Wegenbouw

 


 

Uw Reactie
Uw Reactie