Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Start werkzaamheden stationsgebied

Bewonersbrief door brievenbus

Aan
de bewoners en ondernemers omgeving NS-station Roermond

Roermond, 16 april 2020


Onderwerp: start werkzaamheden stationsgebied


Beste lezer,

De gemeente Roermond werkt aan het station en de omgeving. Station Roermond wordt een regionaal mobiliteitsknooppunt voor de gebruikers van bus, trein, fiets en auto. Aan de rand van onze binnenstad wordt het station een aantrekkelijke omgeving voor bezoekers, reizigers en inwoners. We werken samen aan het visitekaartje voor de stad en omgeving.

Deze maand starten de werkzaamheden aan het stationsgebied. De vernieuwing van het busstation is daarin de grootste aanpassing. In deze brief zetten we de werkzaamheden op rij. Ook geven we aan waar u terecht kunt voor meer informatie.

De werkzaamheden van april tot september op een rij:

Vanaf 20 april 2020 | P+R-terrein Veeladingstraat gesloten voor automobilisten

Het P+R-terrein aan de Veeladingstraat wordt in gebruik genomen als tijdelijke fiets- en bromfietsstalling en als tijdelijk busstation. Daarom kunnen vanaf 20 april automobilisten niet meer op deze locatie parkeren. Het alternatief is het P+R-terrein aan de Godsweerdersingel voorbij het busstation. 

Vanaf 20 april 2020 | Tijdelijke gratis fiets- en bromfietsstalling open

De gratis stalling voor fietsers en bromfietsers verhuist met ingang van 20 april naar het P+R-terrein  Veeladingstraat. Vanaf 27 april is op deze locatie de nieuwe bromfietsstalling klaar.

Vanaf 6 mei 2020 | Tijdelijk busstation in gebruik en start verbouwing busstation

Vanaf 6 mei gaat aannemer Den Ouden aan de slag met de verbouwing van het busstation. Het busstation verhuist dan tijdelijk naar het P+R-terrein Veeladingstraat. Door middel van bouwborden en -doeken worden de gebruikers geïnformeerd over de nieuwe situatie. Volgens planning is het nieuwe busstation klaar op 24 augustus.

Vergunningen

Op 25 maart is de aanlegvergunning afgegeven. Deze vergunning is nodig om ervoor te zorgen dat de aannemer eventuele archeologische vondsten niet beschadigt. Tijdens de voorbereidingen is gebleken dat een boom gekapt moet worden. Deze boom staat in verontreinigde grond, die wordt gesaneerd. Ook verwachten we dat de nieuwe fundering van het Busstation de wortels gaat beschadigen. Er komen 19 nieuwe bomen voor terug.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De aannemer beperkt de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk. Daarnaast zal de aannemer de omgeving -in overleg met de gemeente- voortdurend informeren over de werkzaamheden en de eventuele overlast die dit met zich meebrengt.

Contact met de aannemer

Voor vragen en opmerkingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met:

Denk hierbij aan vragen over een omgevallen hek, een loszittende tegel, of geluidsoverlast ect. 

Inloopspreekuur

In verband met de huidige coronacrisis is het niet mogelijk een inloopavond te organiseren en u het ontwerp voor het Busstation Roermond op tekening te laten zien. De aannemer organiseert elke woensdag vanaf 13 mei 2020 tot einde uitvoering een inloopspreekuur van 12:00 tot en met 16:00 uur aan de Godsweerdersingel 10 (voormalig belastingkantoor). Uitvoerder Marco van Laarhoven is dan aanwezig voor vragen en opmerkingen. 
Marco van Laarhoven is te bereiken op telefoonnummer  06-12455210 of via e-mail: m.vanlaarhoven@denoudengroep.com.

Maatregelen RIVM

Tijdens de werkzaamheden houdt de aannemer zich aan de geldende regels van het RIVM ter bestrijding corona epidemie. En dat geldt uiteraard ook voor het inloopspreekuur. Bel of mail daarom even voorafgaand aan uw bezoek met de uitvoerder. Uw gezondheid en die van de medewerkers heeft prioriteit!

Informatie en contact gemeente

Op onze website www.roermond.nl/station vindt u de actuele situatie over de werkzaamheden. Voor vragen naar aanleiding van deze brief of over het project in het algemeen, kunt u een mail sturen naar: station@roermond.nl of bellen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer 14 0475.


Met vriendelijke groet,
Gemeente Roermond


Wilt u onze informatie in de toekomst ook digitaal ontvangen? Meld u dan via www.roermond.nl/service aan voor Buurtpost en onze 2-wekelijkse nieuwsbrief Roermondpost. Hiermee blijft u gratis op de hoogte van actuele ontwikkelingen in uw buurt en gemeente. 

Uw Reactie
Uw Reactie