Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Werkzaamheden park Hattem

Bewonersbrief door brievenbus


Aan
de bewoners van het appartementencomplex Hattem

Roermond, 31 augustus 2020

Onderwerp: werkzaamheden park Hattem


Beste lezer,

De gemeente gaat park Hattem renoveren. Dit is nodig omdat de beplanting op veel plaatsen van slechte kwaliteit is. Graag willen wij u hierover informeren.

Renovatieplan

Het renovatieplan omvat het ‘grote’ park aan de overkant van de Maastrichterweg en het ‘kleine’ park nabij het appartementencomplex Hattem. In overleg met vertegenwoordigers van diverse milieu- en groenorganisaties, bewoners appartementencomplex Hattem en andere belanghebbenden is een renovatieplan opgesteld. Dit renovatieplan kunt u bekijken op www.roermond.nl/hattem.

Wanneer start het renoveren?

Het renoveren van het park Hattem is kostbaar. Daarom is besloten de renovatie in fases uit te voeren en op die manier de kosten over meerdere jaren uit te smeren. De eerste fase start in de week van 7 september 2020.

Wat wordt dit jaar uitgevoerd?

De werkzaamheden vinden dit jaar vooral plaats in het ‘grote’ park. We gaan hier de  beplanting snoeien en rooien, bomen vervangen, borders met vaste planten aanleggen en straatmeubilair vervangen.
In het ‘kleine’ park worden banken en afvalbakken vervangen, nieuwe bomen geplant (ook op het eiland in de vijver) en het pad naar de Maastrichterweg wordt vervangen door een nieuw minder steil pad.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met de heer L. van Nieuwenhoven, telefoon (0475) 35 93 19 of e-mail leonvannieuwenhoven@roermond.nl.
Voor informatie of vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer W. Smeets, telefoon (0475) 35 92 09 of e-mail wimsmeets@roermond.nl of met de heer M. Bouwmeester van aannemer Krinkels, telefoon (045) 52 27 181 of e-mail maarten.bouwmeister@krinkels.nl.


Met vriendelijke groet,
Gemeente Roermond


Wilt u onze informatie in de toekomst ook digitaal ontvangen? Meld u dan via www.roermond.nl/service aan voor Buurtpost en onze 2-wekelijkse nieuwsbrief Roermondpost. Hiermee blijft u gratis op de hoogte van actuele ontwikkelingen in uw buurt en gemeente. 
 

Uw Reactie
Uw Reactie