Verkeerssituatie Bosstraat

Bewonersbrief door brievenbus

Aan
de bewoner(s) van dit pand

Roermond, 4 februari 2021

Onderwerp: Verkeerssituatie Bosstraat

Beste lezer,

In april 2020 zijn de nieuwe markeringen, de parkeervakken en de fietsstroken op de Bosstraat aangebracht volgens de variant die tijdens de bewonersavond is gekozen. Hiermee is de rijbaan versmald om de rijsnelheid te verlagen. Afgesproken is om in het najaar opnieuw te meten of deze maatregel effect heeft gehad. Als blijkt dat de gereden snelheid nog altijd te hoog ligt, dan is het mogelijk om de twee ‘oude’ sluisjes alsnog terug te plaatsen.

Uitslag metingen

Uit de nieuwe metingen met de telslangen blijkt dat de gemiddeld gereden snelheid nagenoeg gelijk is met de gereden snelheid vóór de nieuwe inrichting. Hieruit kunnen we concluderen dat de huidige nieuwe inrichting (nog) niet heeft geleid tot een lager gereden snelheid. 

Verkeersbesluit terugplaatsen sluisjes

Zoals besproken tijdens de bewonersavond, willen wij de sluisjes terug laten plaatsen, aangezien de snelheid nog altijd te hoog is.

Met het plaatsen van deze sluisjes wordt er een voorrangsregeling ingesteld. Aangezien hiervoor een verkeersbesluit is vereist, zullen wij eerst dit besluit nemen voordat de sluisjes teruggeplaatst worden. Na afloop van de bezwarentermijn kunnen wij de sluisjes plaatsen inclusief de voorrangsbordjes.   

Informatie

Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met de heer N. van der Sterren van het cluster Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer 14 0475.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Roermond

Wilt u onze informatie in de toekomst ook digitaal ontvangen? Meld u dan via www.roermond.nl/service aan voor Buurtpost en onze 2-wekelijkse nieuwsbrief Roermondpost. Hiermee blijft u gratis op de hoogte van actuele ontwikkelingen in uw buurt en gemeente. 
 

Uw Reactie
Uw Reactie