Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Parkeren in en rondom de Weverskamp

Bewonersbrief door brievenbus

Aan
de bewoners en ondernemers van de Weverskamp, Boukoul

Roermond, 26 juni 2020

Parkeren in en rondom de Weverskamp

Beste lezer,

De gemeente ontvangt regelmatig meldingen over het hinderlijk parkeren in en rondom de Weverskamp in Boukoul. Met deze brief willen wij u graag attenderen op de aanwezige parkeervoorzieningen, voordat we handhavend op gaan treden.

Hinderlijk parkeren en aanwezige parkeervoorzieningen

De meldingen die de gemeente ontvangt  over hinderlijk parkeren hebben betrekking op het parkeren in – of direct na de bochten op de Weverskamp. Ook is geconstateerd dat met regelmaat volledig op het trottoir geparkeerd wordt. Dit is uiteraard niet wenselijk, maar ook hinderlijk en strafbaar. We willen u daarom verzoeken uw auto op eigen terrein te parkeren of in één van de parkeervakken. De parkeervakken zijn aanwezig ter hoogte van de splitsing met de Kerkweg en op de Weverskamp ter hoogte van huisnummer 46. Op deze plattegrond staan de parkeervakken aangegeven.

Gevolgen

Als wij constateren dat de parkeerproblemen blijven aanhouden, dan zal gehandhaafd worden met geldboetes tot gevolg. We hopen dan ook dat het hinderlijk parkeren zal afnemen naar aanleiding van deze brief.

Heeft  u klachten over een verkeerssituatie?

Dan kunt u hier een melding maken of bellen met de gemeente, telefoonnummer 14 0475. Op deze manier kunnen we uw klachten goed afhandelen.

Heeft u vragen?

  • Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met de heer L. Duijkers van de afdeling Beheer & Openbare ruimte, telefoonnummer 14 0475 of via e-mail lucduijkers@roermond.nl.
  • Voor meer informatie over handhaving in uw omgeving door de afdeling Stadstoezicht kunt u contact opnemen met de Wijk-BOA, telefoonnummer (0475) 35 91 01 of via e-mail Wijk-Swalmen@roermond.nl.  

Met vriendelijke groet,

Gemeente Roermond

Wilt u onze informatie in de toekomst ook digitaal ontvangen? Meld u dan via www.roermond.nl/service aan voor Buurtpost en onze 2-wekelijkse nieuwsbrief Roermondpost. Hiermee blijft u gratis op de hoogte van actuele ontwikkelingen in uw buurt en gemeente. 

Uw Reactie
Uw Reactie