Bijstand zelfstandigen

Heeft u een bedrijf en heeft u (tijdelijk) financiële problemen, of wilt u een bedrijf starten? Het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) kan een oplossing bieden voor financiële problemen.

Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk:

  • Een rentedragende lening (bedrijfskapitaal).
  • Een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. In sommige gevallen kan de gemeente besluiten de uitkering met maximaal 24 maanden te verlengen.

Op de website van Rijksoverheid kunt u meer informatie lezen over de Bbz, zoals onder welke voorwaarden u in aanmerking kunt komen voor bijstand voor zelfstandigen.
Op de website van het hulploket '155 help een bedrijf’ vindt u extra informatie over regelingen voor ondernemers.

Wilt u via een aantal vragen checken of u mogelijk in aanmerking komt voor Bbz? Ga dan naarwww.krijgikbbz.nl.

Wat moet ik doen?

U vraagt de bijstand voor zelfstandigen aan bij de gemeente. Dat kan eenvoudig door hieronder op de knop ‘Hulpvraag Sociale Zaken’ te klikken. U kunt hier aangeven waar uw vraag over gaat en een medewerker van de gemeente Roermond neemt binnen 5 werkdagen contact met u op. 

Hulpvraag Sociale Zaken

Na uw aanvraag kijkt de gemeente of u aan de voorwaarden voldoet en of het (startende) bedrijf gezond is. Dit betekent dat het genoeg gaat opleveren, om in uw levensonderhoud te voorzien. 

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.