Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Project: Boomprogramma

Het logo van de gemeente Roermond

Bomen zijn van grote waarde voor de stad en haar inwoners. Soms veroorzaken bomen overlast of zijn ze ziek en niet meer sterk genoeg. In zo’n geval is het nodig om in te grijpen. 

Elk jaar wordt een boomprogramma opgemaakt, hierin staat welke acties worden genomen. Het Boomprogramma 2019 is op 26 november 2019 goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders en wordt vanaf half december 2019 uitgevoerd. 

Wij proberen zo weinig mogelijk bomen te kappen. Als bomen bijvoorbeeld de bestrating opdrukken proberen we eerst de verharding aan te passen en te repareren waardoor de boom kan blijven staan. Pas als dit echt niet mogelijk is kappen we de boom. Ook komt het voor dat de gezondheid van een boom zo slecht is dat vervangen van de boom de enige optie is.

Voor iedere gekapte boom planten we minimaal één nieuwe boom. Soms is het niet mogelijk om op de plek waar een boom gekapt is  een nieuwe boom te planten. In dat geval planten we ergens anders in de stad een boom.

Binnenkort voeren we het Boomprogramma 2019 uit. Dit doen we op 9 locaties. In totaal kappen we 61 bomen, 9 bomen gaan we flink snoeien vanwege veiligheid en we planten 110 nieuwe bomen.

Overzicht locaties en werkzaamheden

Overzicht locaties en werkzaamheden
Locatie Werkzaamheden
Beeselseweg

De gezondheid van de beukenbomen langs deze weg neemt af. De laatste jaren zijn verschillende exemplaren afgestorven.
Op de open plekken tussen rijbaan en fietspad planten wij 25 lindebomen.

Holleweg Nabij het Heijerkapelke planten wij een nordmanspar.
Sporck Langs huisnummer 3, op het voormalige speelterrein, planten wij 7 bomen.
Maalbroek Tegenover huisnummer Maalbroek 134 en 135a  planten wij in de berm 10 bomen.
Standerdmolen In de groenstrook tussen Banmolen en Standaardmolen planten wij 10 bomen.
Nijverheidsweg

Op diverse plekken is de bestrating opgedrukt door boomwortels.
Bij deze bomen vergroten we de boomspiegels en herstellen we de verharding waardoor alle bomen behouden blijven. In de berm planten wij 3 platanen.

Roodververij

Op diverse plekken is de bestrating opgedrukt door boomwortels.
Bij deze bomen vergroten we de boomspiegels en herstellen we de verharding waardoor alle bomen behouden blijven.

Faunasingel

Veel bomen langs de Faunasingel staan in de bestrating en hebben een slechte conditie.
Deze bomen gaan wij rooien. Langs de Faunasingel maken wij nieuwe groenstroken met nieuwe bomen. De stoep wordt ook vernieuwd. Wij planten 37 bomen en kappen 61 bomen.

Kapellerhof

Langs de Roer, nabij het speelveld, staan 9 populieren waaruit (grote) takken kunnen uitbreken.
Deze bomen snoeien wij drastisch zodat er geen gevaar meer is voor de omgeving. Rondom het speelveld  planten wij 17 bomen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de heer R. Camp, telefoon 0475 35 95 37 of via e-mail renecamp@roermond.nl.
 

Uw Reactie
Uw Reactie